fbpx

6.746 atencions per accident o malaltia laboral en un any

La mútua Umivale Activa va atendre l’any 2021, a Ontinyent, un total de 8.610 pacients, dels quals, 6.746 persones eren atencions per accident de treball o malalties professionals. La qual cosa representa un 78%, i 1.864 per contingències comunes, el 22% restant. Unes dades del balanç de l’últim exercici, que transcendeixen en un moment de creixement per a aquesta companyia, ja que acaba d’estrenar un nou centre assistencial en el polígon del Pla, concretament en l’avinguda del Tèxtil, núm. 43.

Per sexes, el 76,37% dels pacients atesos per accidents de treball en la clínica d’Ontinyent han estat homes i 23,63% dones. Una situació que és un reflex també que hi ha més ocupació masculina que femenina, així com per la naturalesa dels treballs tradicionalment associats a cada gènere.

Quant a les atencions en la clínica Umivale Activa d’Ontinyent per patologies, el gruix ha estat: el 30,92% dels pacients atesos en la clínica han estat per afeccions traumatològiques. A més distància li segueixen les patologies digestives 8,78%; psiquiàtriques 8,22%; respiratòries 7,82%; sistema nerviós 6,35% i per intoxicacions i enverinaments 4,65%. Les altres atencions, el 33,26% restant, correspon a altres especialitats.

Cal destacar que les atencions psiquiàtriques se situen en el tercer lloc de les afeccions, en un percentatge molt similar a les digestives, en segon lloc.