fbpx

Els ontinyentins, bons pagadors d’impostos

Categories Política

Els ontinyentins són bons pagadors en el que a impostos es refereix, de fet els ciutadans que paguen en temps i forma, un 86,93% dels contribuents, estan per damunt de la mitja provincial, que se situa en el 83%, aproximadament. Les dades així ho revelen, amb un percentatge de morositat baix, al voltant del 13% com a mitjana en l’últim exercici, segons les dades facilitades per la regidoria d’Hisenda, encapçalada pel regidor Joan Sanchis. Una xifra que baixa significativament, al 9,8%, si es deixa a banda l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que és el que major impagament ocasiona en la fase de pagament voluntari, amb una morositat del 29,19% l’any 2015. L’explicació, segons Joan Sanchis, és que “el padró d’aquest impost no depèn de l’Ajuntament i no està actualitzat, la qual cosa provoca aquest desfasament”. La resta d’impostos IBI (urbana i rústica), Vehicles, Brossa i Guals, són els que afecten un major nombre de ciutadans i que per norma general tenen una taxa elevada de pagament en la primera fase voluntària.
Atenent a les dades dels últims cinc anys, sí que s’adverteix un lleuger increment d’impagaments entre 2011 i 2012, els anys en els quals més s’acusa la crisi en les butxaques dels ciutadans.

error: