fbpx

Més de 300 peticions per a l’ajuda de 1.000 euros de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Ontinyent ha rebut més de 300 sol·licituds per al seu programa d’ajudes per a autònoms, pimes i micropimes afectats pel Covid-19. El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, ha explicat que l’acció està inclosa al pla de dinamització econòmica “Tornem Junts”, i amb ella “volem estar al costat d’autònoms, pimes i micropimes de la nostra ciutat que durant els mesos d’abril a juny o bé van tancar les portes pel Real Decret del Govern d’Espanya; o bé van reduït el volum de la seua facturació en almenys un 50%. Volem contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i ajudar a aquest sector, a l’igual que es fa amb altres com la indústria o el comerç dins de Tornem Junts”, assenyalava.

Les ajudes podran ser de fins a 1.000 euros per persona beneficiària, són compatibles amb les que puguen atorgar altres administracions; i poden arribar a cobrir fins al 100% de diverses despeses, com ara lloguer o hipoteca del local on es realitza l’activitat; subministrament elèctric; aigua; telecomunicacions; part proporcional de la quota dels tributs municipals i de les assegurances vinculades al local; despeses dels préstecs, “leasing” o “renting” de vehicles d’empresa; o despeses en serveis d’assessoria. Una volta finalitzat el període de sol·licituds, aquestes van a ser valorades de cara a la seua posterior aprovació als casos en què es complisquen els requisits necessaris.