44 matrimonis es divorcien al 1r trimestre de l’any

Els matrimonis, civils i religiosos, naixen amb la il·lusió que perduren eternament en el temps, però no sempre s’aconsegueix aquesta comesa. La convivència, la pèrdua de confiança, la falta d’afecte o l’aparició de terceres persones, entre unes altres, deterioren les relacions. Una mica d’açò és el que els ha passat als 44 matrimonis que, durant el primer trimestre del present any, decidien posar punt i final al seu vincle legal.

El Partit Judicial d’Ontinyent, que a data 1 de gener de 2017 atenia a una població de 87.789 persones, registrava en tres mesos 27 divorcis consensuats i 17 no consensuats, un total de 44 matrimonis que trencaven la seua relació en els jutjats, segons les dades estadístiques del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Hi ha qui ha preferit no dissoldre el vincle matrimonial i suspendre, ara com ara, la seua vida en comú mitjançant la separació, cas que va registrar tres sentències en el primer trimestre de l’any i en totes elles no va haver-hi acord mutu. De moment, no s’ha registrat cap petició de nul·litat matrimonial en els jutjats de la ciutat.
Atenent a les xifres de nul·litats, separacions i divorcis dels últims quatre anys en el Partit Judicial d’Ontinyent, en 2017 va haver-hi una mitjana de 49 divorcis (consensuats i no consensuats) per trimestre, per la qual cosa en 2018 s’hauria produït un lleuger descens (10%) respecte a la mitjana de l’any anterior. En el cas de les separacions, en l’exercici anterior, el Partit Judicial d’Ontinyent va atendre una mitjana de 3 separacions (tant consensuades com no) al trimestre, xifra que es repeteix en els tres primers mesos de 2018.

Ontinyent segueix la tendència registrada en l’àmbit estatal, en la qual les dissolucions matrimonials en el primer trimestre de l’any han disminuït un 8,2%, sent la Comunitat Valenciana la que “major nombre de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants”, amb 7,3. Percentualment, la disminució de dissolucions en aquest primer trimestre, pel que fa al mateix període de l’any anterior a la Comunitat Valenciana, és del 2,2%, 8,8 punts per sota d’Ontinyent.