Compromís per Ontinyent proposa obrir una Oficina municipal de suport a associacions per a tramitar subvencions

Aquest dijous, el grup municipal Compromís per Ontinyent ha presentat la seua moció per al Ple Ordinari de novembre, en la qual proposa la creació d’una Oficina municipal d’assessorament tècnic a les entitats d’Ontinyent. La iniciativa, registrada pel portaveu municipal i Cap de l’Oposició, Nico Calabuig, planteja la necessitat de prestar suport tècnic des de l’Ajuntament al teixit associatiu per a la realització de tràmits administratius i de gestió de subvencions, donada la dificultat que implica la tramitació de documentació per a les entitats. L’Oficina proposada comptaria amb personal municipal especialitzat en aquestes tasques, i hauria de tindre un espai físic en dependències municipals per a l’atenció presencial.

En paraules del regidor i portaveu de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, “el teixit associatiu d’Ontinyent fa un treball de valor incalculable en la construcció de la nostra convivència, la promoció de la ciutat a diferents nivells, i l’impuls de tota mena d’iniciatives adreçades a la ciutadania. Associacions, entitats, societats, clubs i col·lectius d’Ontinyent han expressat en reiterades ocasions la necessitat de comptar amb un major suport institucional municipal de cara a la realització de tràmits o la sol·licitud i justificació de subvencions, donada la complexitat que implica la presentació de documentació, sobretot en matèria de subvencions”.

“Per això proposem al Ple de l’Ajuntament la creació d’una Oficina municipal que done resposta a aquesta justa demanda. La transparència i el compliment dels requisits en matèria de documentació de cara a la concessió i justificació d’ajudes és positiva, ja que permet un repartiment de recursos ben fonamentat i adequadament realitzat, que evita un mal ús dels diners públics. Per poder acomplir aquests principis, i a la vegada garantir l’accés de les entitats als programes d’ajudes i subvencions i a qualsevol altre tràmit administratiu, aquest suport tècnic municipal és totalment necessari”, ha exposat Calabuig.

El Cap de l’Oposició ha subratllat que “a la nostra moció plantegem que aquesta Oficina estiga integrada per personal municipal qualificat en la gestió de subvencions i altres tràmits administratius vinculats al foment de l’activitat del món associatiu. Açò permetrà donar resposta a les necessitats particulars de cada entitat, amb un enfocament personalitzat en cada cas. En aquest sentit, també proposem que la Regidoria de Personal realitze un estudi per valorar el volum de treball que implicaria el servei, i dotar l’Oficina del personal suficient per a garantir el seu correcte funcionament. Per últim, també demanem que aquesta Oficina tinga un espai físic concret dins les dependències municipals, que permeta l’atenció presencial de les entitats”.

Calabuig ha conclòs remarcant que “a Ontinyent tenim un teixit associatiu ric i divers, format per desenes d’associacions, entitats i col·lectius que treballen per millorar la nostra ciutat des de tots els àmbits. El suport públic de les administracions, i en concret de l’Ajuntament, és clau per a la supervivència i creixement de les entitats, tant amb la concessió de subvencions i altres ajudes econòmiques, com a través d’aquest suport tècnic que proposem a la moció. Com sempre, hem treballat la proposta de forma constructiva, en aquest cas per aportar una millora substancial al dia a dia de les entitats. Esperem comptar amb el vot favorable de tota la Corporació”.