Constaten que el Pont Vell va tindre en origen un tercer ull

El Pont Vell, dissenyat l’any 1.500 i finalitzat el 1.501, va poder tindre, en origen, un tercer ull. Aquesta és la troballa més rellevant de l’excavació que s’ha dut a terme en el marc de la 1a fase del projecte de Rehabilitació del Pont Vell que actualment promou l’Ajuntament d’Ontinyent.

Segons s’ha detallat a l’informe de l’excavació -dirigida per l’arqueòleg Ignacio Hortelano i coordinada des del Servei d’Arqueologia Municipal-, “s’ha constatat que el pont va ser dissenyat el 1.500 amb un tercer tallamar en la seua cara d’aigües amunt, que va quedar pràcticament ocult per una reforma posterior del seu traçat i per la construcció d’aquests casals”. Malgrat que “el seu alçat podia intuir-se en la paredassa del riu i en la ziga-zaga de la seua barana, la seua existència podria constituir l’evidència que el pont va poder tindre en origen un tercer ull, atés que aquest tipus d’estructura sol relacionar-se amb la protecció dels pilars enfront de l’acció de les aigües”.

L’excavació ha consistit en tres sondejos arqueològics a l’esplanada de l’antiga fàbrica de Tortosa i Delgado, situats en la franja més pròxima al desembarcament sud del pont. “En tots ells s’han posat al descobert nivells i estructures que pertanyen a dos antics casalots que coneixem per fotografies antigues i que van existir en aquest lloc fins a la demolició de la fàbrica en els últims anys del segle passat”.

Conéixer millor aquest Bé de Rellevància Local

Les obres de construcció del Pont Vell van començar l’any 1.500 i el 1.501 van finalitzar. Es tracta d’una infraestructura dels mestres d’obra i pedrapiquers Pere Riba, de Xàtiva i Joan Montanyés. L’actuació, realitzada per Ignacio Hortelano i coordinada pel Servei d’Arqueologia Municipal, s’ha plantejat com una presa de contacte amb la realitat arqueològica de l’entorn d’aquest element declarat Bé de Rellevància Local de cara a la futura execució de les pròximes fases de rehabilitació. Tant els treballs presents com els futurs, contribuiran a incrementar el coneixement que es té sobre un dels símbols més emblemàtics i antics d’Ontinyent i una de les obres públiques històriques més excel·lents del territori valencià.