Crear una oferta acadèmica atractiva per a atraure i retenir als estudiants d’Infermeria

Els estudis d’Infermeria al Campus d’Ontinyent són una oportunitat per a la nostra zona. Així ho entenen tant des del departament de Salut Xàtiva-Ontinyent com des de la pròpia Universitat. Una oportunitat per formar professionals amb uns valors determinats, amb “un concepte de la infermería més ampli i no sols assitencial, on tinga cabuda la sensibilitat pel respecte al medi ambient i la sostenibilitat”, en paraules de Mª José Molina, subdirectora econòmica del departament.

La formació, la investigació, la innovació i la sostenibilitat (ambiental i social) són els quatre grans pilars que volen cimentar amb el treball conjunt entre el departament, i tots els seus recursos, i els estudiants que es formen a Ontinyent. Així, es tracta de donar a conèixer tot eixe ventall de possibilitats, ja que el departament sanitari compta amb una plataforma de salut, un comité tècnic d’investigació que valora tesis i tesines, un comité de sostenibilitat, així com també forma part de la xarxa d’hospitals verds. L’objectiu final passa per “crear i donar a conèixer una oferta suficientment atractiva” per a què els futurs professionals graduats d’Infermeria aposten per Ontinyent, per la Vall i per la zona de la nostra àrea de salut per desenvolupar la seua carrera laboral.