El Consell destinarà 600.000 euros per a regenerar la Cantereria

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l’Ajuntament d’Ontinyent per a la regeneració arquitectònica de la zona de Cantereria, mitjançant l’adquisició, demolició dels habitatges amb alt risc d’inundació, reallotjament de famílies que les ocupen i creació d’espai verd.

El finançament destinat per a la subvenció ‘Regeneració arquitectònica de la Zona Cantereria d’Ontinyent’ ascendeix a 600.000 euros i figura en els pressupostos de 2022 amb càrrec en el programa 14.02.01.431.50.7.

L’objectiu que marca aquest acord, a més de la regeneració arquitectònica, és la solució residencial per als seus residents després de l’emergència climàtica catastròfica esdevinguda al setembre de 2019 a conseqüència del fenomen meteorològic de Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), i novament al gener de 2020 amb la borrasca Gloria.

Amb això es pretén actuar per a eliminar el risc residencial que deriva de la inundabilitat de la zona a intervenir i la millora mediambiental i paisatgística de l’àrea on es continuaran amb les actuacions ja iniciades en l’exercici 2021, amb càrrec a l’exercici vigent.

Concretament, es procedirà a l’adquisició dels immobles i talussos que resten per a obtenir, ja sigui mitjançant acord amb els propietaris o mitjançant expropiació (el procediment mitjançant expropiació només podrà iniciar-se després de l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General d’Ordenació). Així mateix, es concediran ajudes per a la solució residencial, es durà a terme la demolició d’habitatges i consolidació dels talussos (amb despeses tècniques i despeses pròpies d’enderrocaments i obra), i intervenció en les despeses referents a la gestió de les obres d’urbanització de la zona verda.

Cal recordar que la zona de la Cantereria és considerada en el Pla d’Acció Territorial sobre prevenció de Riscos d’Inundacions de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) com a zona inundable amb risc un i risc geomorfològic. Aquestes circumstàncies mereixen una actuació pública immediata, màximament quan els fets esdevinguts en 2019 han tingut precedents en els anys anteriors tenint com a conseqüència, de manera reiterada, l’evacuació i rescat de les persones pel risc que corrien les seves vides i els béns en els quals habitaven.

A més, una gran part de les persones residents en aquesta zona d’habitatges afectats es troba dins dels paràmetres de vulnerabilitat econòmica i social en les quals s’inclou també població infantil. Aquesta població infantil és la que necessita especialment ser protegida encara més per la seva residència en zona de l’alt risc d’inundació.

El conveni està vigent des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2022.