La Confederació Hidrogràfica presenta la seua aportació al projecte de la Cantereria

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, O.A., ha presentat durant el matí d’aquest dimarts a Ontinyent el projecte de restauració del riu Clariano al seu pas per la zona de la Cantereria. Les actuacions previstes en el tram entre el Pont Vell i el Pont Nou de la localitat tenen l’objectiu de crear una zona inundable per a millorar la resiliència front a pujades de cabdal, generar una nova zona d’ús lúdic per a la població i eliminar les espècies exòtiques invasores del llit per a recuperar el bosc de ribera.

El projecte, emmarcat en el vigent Pla de Gestió del Risc d’Inundació, compta amb un pressupost de més de 600.000 euros. L’actuació abasta una superfície que ronda els 30.000 metres quadrats i una longitud fluvial de 575 metres, i el termini d’execució dels treballs, que es desenvoluparan al llarg d’aquest any 2023, és de sis mesos.

Per a ampliar l’àrea d’inundació, s’actuarà en els dos marges del riu. En el dret s’allunyarà el pas per als vianants per a augmentar la secció del llit, continuant així l’actuació iniciada per la Generalitat Valenciana per a la substitució del col·lector principal d’aigües residuals de la EDAR.

En el marge esquerre, on estava situat el barri Cantereria, la Confederació ha optat per eliminar el mur longitudinal per a permeabilitzar el llit amb una nova plana d’inundació executada per l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana. Tot aquest treball servirà també per a ampliar l’espai fluvial i generar així una zona per a l’ús lúdic dels veïns. Es faran diferents treballs per a reduir l’amplària del carrer asfaltat en el marge esquerre del riu, així com construir un camí per als vianants sense asfaltar en el marge contrari. També es construirà una nova passarel·la per als vianants que connectarà tots dos costats del riu i permetrà el pas en èpoques de grans crescudes del Clariano.

Finalment, la Confederació eliminarà la presència d’espècies exòtiques invasores, en la seua majoria Arundo donax, en aquest tram del llit amb l’objectiu de recuperar el bosc de ribera. Primer es retirarà la canya comuna mitjançant desbrossament, es cobrirà la zona amb lones opaques durant uns 18 mesos per a esgotar el rizoma de la planta i posteriorment s’iniciarà la replantació amb espècies autòctones.