La pandèmia i la llei de benestar animal condicionen la presència d’animals en l’Entrà de festes

Cap de les quatre comparses de càrrec ha plantejat, fins al moment, la possibilitat d’exhibir animals salvatges en l’esperada Entrà del mes d’agost. No obstant això, el disseny dels ‘boatos’ de les Capitanies i Ambaixades estarà afectat per les conseqüències de tot el que ha succeït en aquests dos anys d’aturada festera.

La nova llei de protecció

El 6 d’agost de 2021, el Ple del Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar el projecte de llei de Protecció, Benestar i Tinença Responsable dels Animals de Companyia. Tal com s’avançava després de conéixer-se l’avantprojecte, segons aquesta llei no hi haurà problemes per a l’ús de cavalls ni altres animals considerats de criança o de granja (oques, ànecs, ovelles, bous…). No obstant això, la norma és bastant més estricta en el que es refereix. Tots els animals considerats fauna silvestre o salvatge no podran ser exhibits ni usats. Encara que la llei no parla específicament de les Festes de Moros i Cristians, en el seu article 7 prohibeix la seua utilització “en espectacles, baralles, festes populars i altres activitats que impliquen crueltat o maltractament i puguen ocasionar-los lesions o mort provocar-los tractes vexatoris”.

Les festes d’Ontinyent es reactiven enguany, per tant, en un nou marc jurídic que ha canviat substancialment respecte al viscut fins a 2019. Altres animals fonamentals en els nostres festejos, com a cavalls i camells no es veuran afectats per la nova legislació. Però, tal com s’explica des de l’organització de la capitania mora dels Mudèjars, s’ha hagut de renunciar al desig de comptar amb la participació d’un elefant en la posada escena del ‘boato’ per al dia de l’Entrà. La idea inicial ha hagut de variar i adaptar-se a les actuals circumstàncies.

Els efectes de la pandèmia

Però, a més del nou marc legal en el qual hauran de concebre’s a partir d’ara els dissenys dels ‘boatos’ de les comparses amb càrrec festers, també hi ha una altra incidència que, sobretot, es notarà en aquestes festes. De fet, ja s’han percebut alguns efectes en les celebracions morocristianes que s’han dut a terme fins al moment. Els animals permesos s’enfronten a una situació gairebé límit, arrossegada pel temps en el qual la crisi sanitària de la COVID també s’ha acompanyat d’una crisi econòmica. Algunes de les empreses que es dedicaven tradicionalment a la cura i subministrament de la fauna que configurava els ‘boatos’ festers han hagut de tancar en aquests dos anys en què no ha existit activitat festera.

“No hi ha suficient disposició d’animals. Això ja s’està veient en algunes festes”, expliquen alguns càrrecs d’enguany. La Capitania mora no sols ha hagut de renunciar a l’elefant que plantejava treure enguany sinó que, a més, està tenint seriosos problemes amb alguns dels permesos, els denominats de criança o de granja. Mules d’arrossegament i camells són alguns dels exemplars que s’han vist afectats pels estralls que ha causat la pandèmia de la COVID.

Alguns han estat sacrificats, altres venuts després de fer fallida i tancar les empreses que els mantenien. Amb tot, la imaginació cobra de nou protagonisme per a possibilitar que els ‘boatos’ d’enguany siguen inoblidables.