La programació de la Unitat d’Igualtat, la millor arma per combatre les violències masclistes

Hui s’ha presentat a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida la programació diversa i completa de la Unitat d’Igualtat amb l’objectiu de contribuir a erradicar les desigualtats de gènere. Un programa que ja ha iniciat el seu curs en els municipis de la comarca. La primera activitat organitzada és l’Escola d’Empoderament, la qual compta amb 12 sessions, 10 de les quals seran impartides per la formadora Araceli Caballero. Aquesta activitat aportarà recursos d’atenció i acompanyament a les dones víctimes de violència masclista. “Mai s’esborrarà la situació viscuda, però sí es pot aprendre a gestionar les emocions. Es tracta que recorden que ja tenen moltes de les habilitats necessàries per a fer-ho. Només han d’aprendre com usar-les. Per això, ens centrem en la millora de les relacions en tres àmbits: el personal, per tal d’erradicar el sentiment de culpabilitat; el relacional, quant a com és la relació amb la família o els més propers, i el social, per la violència estructural que ve del sistema i dificulta el fet de denunciar tant jurídica com socialment. Gestionar aquests tres pilars és la base de l’empoderament”, recorda Caballero. Les dues últimes sessions se centraran en l’alfabetització digital per a dotar-les d’independència. Altre projecte del programa és un taller dirigit als joves dels centres educatius, que va des de novembre fins al final de curs i que compta amb 4 sessions. L’objectiu és reflexionar al voltant de com veuen les relacions afectives i sexuals per tal d’observar com els afecta una manca d’educació en aquest àmbit i com s’informen sobre aquestes a través de la pornografia.

“Volem engegar polítiques d’igualtat transversals, integrals i potents, capaces de canviar les realitats on hi ha desigualtats”, subratlla Paula García, agent d’Igualtat. Actualment, s’està fent el seguiment de més de 80 expedients causats per diferents tipus de violències masclistes en la comarca. El propòsit és ajudar-les al fet que puguen portar una vida digna i que abandonen ‘eixos cercles de violència’, destaca García. Per a això, necessiten un increment dels recursos destinats a la protecció de les problemàtiques associades a les violències masclistes. Però també a la sensibilització de la ciutadania sobre aquest tema per tal de “fer fora els mites que diuen que aquestes coses no passen en els nostres pobles”, destaca l’agent d’Igualtat. Desgraciadament, sí que passen a tots els municipis. “Tenim un nombre bastant alarmant d’aquests casos. Però només en un, seria suficient per a intervenir perquè vol dir que una persona no pot desenvolupar els seus drets en condicions d’igualtat amb respecte d’una altra”, emfatitza. Per a fer front a aquestes problemàtiques, s’han destinat en els municipis de la comarca prop de 210.000 euros dirigits a fer escoles d’empoderament, polítiques d’igualtat i assessorament jurídic i psicològic per a dones en situació de maltractament o que siguen supervivents d’aquest. Entre aquestes accions, destaca el desig de contractar a personal especialitzat. García exposa que és sobretot en les localitats més menudes on més costa eixir de “l’espiral de violència” per vergonya o temor al “què diran” o, inclús, a adonar-se que s’està vivint la violència en primera persona. Enguany, les seues activitats compten amb una major participació de dones, encara que recorden que la responsabilitat és de tota la societat.