Ontinyent cobreix el 100% de l’Ajuda a domicili i elimina la llista d’espera

L’Ajuntament d’Ontinyent cobrirà al 100% la demanda del Servei municipal d’Ajuda a domicili, eliminant així la llista d’espera d’usuaris que havien sol·licitat la prestació com a ajuda pública, però no tenien assignada encara l’atenció fins ara. El nou contracte programa subscrit amb la Generalitat Valenciana per al finançament del servei injecta al consistori un import de 720.000 euros per a atendre les necessitats que precisen els majors i dependents en els seus domicilis amb la condició de brindar-los una major autonomia.

Com que la nova quantitat assignada supera a la que hi havia consignada en el contracte programa vigent, l’Ajuntament d’Ontinyent procedirà a modificar la prestació del servei i a contractar més personal, augmentant la plantilla: fins ara 6 professionals atenien una trentena de persones amb el grau 1 de dependència reconeguda; però amb la nova disposició es passa a 15 persones treballadores que atendran també als graus 2 i 3, un total de 49 persones més, per a un total de 79.

El Servei d’Ajuda a domicili figura en la cartera de prestacions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i està format pel conjunt d’actuacions dutes a terme en el domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d’atendre les seues necessitats de la vida diària i incrementar la seua autonomia, afavorint la permanència en aquest, en condicions adequades, prestades per entitats o empreses acreditades per a aquesta funció.

Aquestes actuacions es distribueixen entre serveis relacionats amb l’atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària, serveis relacionats amb l’atenció de les necessitats domèstiques o de la llar i serveis relacionats amb l’atenció de les necessitats domèstiques. El conjunt d’activitats que poden comprendre les cures personals engloba tots els aspectes relacionats amb la higiene, la cura i la neteja personal. Inclou canvis posturals, mobilitzacions, control de medicació bàsica i les activitats directament relacionades amb la potenciació de l’autonomia personal. El conjunt d’activitats que pot comprendre l’Atenció de necessitats de la llar engloba totes les activitats relacionades amb la neteja, manteniment i cura de l’entorn més pròxim de la persona.