Ontinyent elabora un estudi per millorar l’eix comercial del carrer Martínez Valls amb una subvenció autonòmica

L’Ajuntament d’Ontinyent compta amb un nou estudi sobre l’eix comercial del carrer Martínez Valls plantejar per trobar les oportunitats de millora existents en aquesta zona. El document ha estat realitzat per a l’Ajuntament per l’Oficina Comerç i Territori-PATECO, amb el finançament de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per import de 4.840 euros. En aquest estudi, que ha inclòs la realització d’enquestes entre els establiments de la zona, s’analitzen les característiques específiques tant del tram renovat com del no renovat per trobar les oportunitats de millora en cada cas.

La regidora de Promoció Econòmica, Natàlia Enguix, explicava que “obtindre aquesta subvenció és una oportunitat per continuar buscant vies per avançar en la millora de la ciutat. En aquest sentit, aquest document fa una anàlisi concret i específic, que ens apunta detalls d’interés i suggeriments d’accions que ara analitzarem de cara a una possible implementació futura, sempre tenint en compte i escoltant als mateixos comerciants”, remarcava.

Així, en la part del tram renovat del carrer es destaca aspectes com “una imatge identitària molt potent de l’eix comercial renovat que genera, per si mateix, una imatge de marca pròpia d’aquest eix comercial”. Un eix comercial “que es troba en un entorn urbà compacte i dens, amb mescla d’usos, que permet als residents poder executar les seues activitats quotidianes a peu, sense dependre de la mobilitat motoritzada”.

Quant a propostes d’intervenció en aquest tram s’inclouen alguns com la unificació de l’estètica i disseny del mobiliari i elements de cobriment de les terrasses de les activitats d’hostaleria situades al carrer, la plantació de “escocells vius” tant en l’arbratge arran de terra com en les jardineres del tram del carrer entre Pintor Segrelles i Daniel Gil; la Inserció d’alguna de les mesures que proposa el PMUS per a la transformació del carrer en una Zona 30 degudament senyalitzada, o la progressiva instal·lació de canals porta cables en les façanes per a la seua ocultació, així com la revisió i retirada dels traçats d’instal·lacions obsoletes i en desús que van quedant incorporades a les façanes.

Pel que fa als trams no renovats del carrer, l’estudi destaca que l’experiència de la reurbanització de la resta del carrer i el seu bon acolliment “serveixen de referència i exemple per a emprendre la millora d’aquest tram amb grans garanties d’èxit”; s’apunta que la renovació d’aquest tram “permetrà enfortir l’atractivitat comercial de tot l’eix, potenciant encara més el seu posicionament diferencial i de qualitat” i es destaca que l’absència de desnivells i barreres naturals “afavoreix la mobilitat per als vianants i amb bicicleta d’aquest eix, enfront dels carrers perpendiculars, on els desnivells són importants”.

En aquest tram es destaca l’interés de la reurbanització completa d’aquest tram del carrer seguint el model de la resta del carrer renovat, “atés el bon resultat que ha donat eixa configuració, constatada al llarg dels anys i que compte, a més, amb l’acceptació dels empresaris del comerç del carrer”.