Ontinyent inicia un cicle de tallers als centres educatius per conscienciar sobre la problemàtica de la generació de residus

L’Ajuntament d’Ontinyent, a través de l’àrea de Medi Ambient ha iniciat un cicle de tallers als centres educatius per conscienciar sobre la problemàtica de la generació de residus i la necessitat de reduir-los en origen. Aquests tallers, impartits per personal tècnic del departament, aborden també aspectes com els sistemes que posa l’Ajuntament a l’abast de la ciutadania per a fer una correcta gestió del fem o informació sobre el nou sistema de recollida de residus que s’implantarà pròximament.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana contempla la necessitat de què els municipis duguen a terme accions en matèria d’educació ambiental. Igualment, de manera prèvia a la implantació del nou sistema de recollida contemplat al Pla Local de Residus 2021-2026, “és necessari un treball previ de conscienciació en la ciutadania, amb la prevenció i la reutilització com a eixos prioritaris, i en aquest sentit les generacions més joves són un objectiu clau per aconseguir-ho”.

Així, alumnat de primària del col·legi la Concepció participava aquesta setmana en aquests tallers, adreçat a diverses edats, que es desenvoluparan als diferents centres educatius de la ciutat tant abans com després de les vacances d’estiu. Sayo Gandia afegia que “la reducció en la generació de residus i la seua separació des de l’origen, és a dir al domicili, afavoreix la millora de la recollida selectiva en percentatges molt alts. Per obtenir-ho és fonamental que la ciutadania prenga consciència del cost ambiental, econòmic i social que comporta la gestió dels residus que generem”, incidia.

Cal recordar que en matèria d’educació mediambiental l’Ajuntament ja ha vingut fent accions com ara la campanya “Separem bé els residus” per tal de fomentar un reciclatge responsable i adequat entre la ciutadania o l’elaboració d’una “Guia de bones pràctiques per a la gestió dels residus a Ontinyent”, posada en marxa juntament amb el Consorci de Residus (COR), on es detalla com reciclar adequadament tota classe d’elements, a més d’explicar com es gestionen els residus i com accedir a tots els serveis amb què es compta a la ciutat per afavorir i potenciar el reciclatge.