Ontinyent recuperarà la zonificació escolar

Les famílies d’Ontinyent no es veuran afectades pel decret del Consell d’admissió de l’alumnat que substitueix el model de zones pel districte únic. L’Ajuntament, a través del Consell Escolar Municipal, ha aconseguit una resolució favorable de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació que modifica l’autorització de les àrees d’influència i limítrofes per al curs 2024/2025.

Cal recordar que el Consell Escolar Municipal va acordar per majoria dels membres el passat 9 de maig traslladar a la Direcció Territorial la voluntat del consell de mantindre la zonificació tal com està actualment, amb dues zones, cada una de les quals compta amb tota l’oferta educativa que tenim a Ontinyent, centres públics, concertats i instituts.

El regidor d’Educació, Ferran Gandia, explicava que “la normativa autonòmica permetia als consells escolars municipals presentar al·legacions, ajustant-se aquestes excepcions a raons justificades. Per això el Consell Escolar Municipal es va reunir el 9 de maig i, per majoria dels membres, va acordar traslladar a la Direcció Territorial la voluntat del consell de mantindre la zonificació tal com està actualment, amb dues zones, cada una de les quals compta amb tota l’oferta educativa que tenim a Ontinyent, centres públics, concertats i instituts, i que tan bona acceptació ha tingut fins ara entre les famílies de la localitat”.

Ferran Gandia afegia que “amb la zonificació actual, el Consell Escolar Municipal considera que mantenint la proximitat del domicili com a criteri, es continua donant llibertat d’elecció de centre a les famílies de la localitat, ja que per la configuració orogràfica d’Ontinyent, les famílies, en general, opten per aquells centres que es troben més prop de la zona on viuen, per tant, que es poden desplaçar a peu a l’escola, i això afavoreix la mobilitat urbana i millora del medi ambient”.