Rafael Sala pregonarà la Setmana Santa de 2023

La Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa ha designat com Pregoner per a la Setmana Santa de 2023 a l’actual pàrroc de Sant Josep, Rafael Sala. La Setmana Santa de 2023 es celebrarà entre el 3 i el 9 del mes d’abril.

Rafael Sala González, natural de Pego, va arribar a la parròquia de Sant Josep d’Ontinyent en setembre de 2018, procedent de Sant Nicolau de Bari en el Grau de Gandia on havia exercit el seu ministeri els últims anys.