Reforcen les mesures per a combatre les plagues de coloms

Conegudes com ‘les rates del cel’, denominades així per considerar-se transmissores de malalties, els coloms ja formen part de la paisatgística habitual de les grans ciutats. L’Ajuntament d’Ontinyent reforçarà el control d’aquestes aus, ampliant les gàbies de captura a un mínim de set, que estaran instal·lades durant set mesos a l’any, a la primavera i a la tardor. És una de les novetats dels requisits tècnics marcats pel consistori ontinyentí, de cara a la contractació del servei de control de plagues urbanes i legionel·losis, que ha tret a licitació per 115.000 euros i un període de dos anys, prorrogables a dos més. L’objectiu d’aquestes gàbies mòbils és capturar exemplars de coloms, que posteriorment “seran sacrificades per un veterinari de manera ràpida i indolora. Per cada sacrifici s’emetrà un certificat acreditatiu on conste la data, el nombre d’exemplars i identificació del veterinari col·legiat que ha realitzat el sacrifici. Els animals morts s’entregaran a gestor autoritzat del qual s’haurà de tindre, igualment, certificat acreditatiu”, recull el plec tècnic.

En el servei de control de plagues també s’inclouen els treballs destinats a previndre la proliferació de rosegadors, insectes i aràcnids en vies públiques i zones verdes. Pel que respecta a les actuacions mínimes de desratització i desinsectació de rèptils -com a paneroles-, com a mínim, es contemplaran tres actuacions de control a l’any revisant i tractant si fora el cas, almenys, el 75% de les trapes de la xarxa de clavegueram, enllumenat i semafòrica i la resta d’espais inclosos en l’àmbit d’actuació. Quant al control del mosquit tigre, la campanya preventiva mínima es realitzarà mensualment d’abril a octubre (tots dos inclosos) i consistirà a realitzar tractaments larvicides sobre tots els embornals susceptibles d’albergar aigua durant més de 4 dies seguits i altres possibles zones de cria.

Pel que respecta al control de Legionel·la, un dels requisits establits per l’Ajuntament d’Ontinyent és que l’empresa adjudicatària elabore el Pla de prevenció i control de Legionel·la.