S’obri el procés de licitació del nou Hospital d’Ontinyent

Aquest matí, a les 09.45 hores, s’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació referent a l’obra de construcció del nou Hospital d’Ontinyent. Segons s’explica al document, el contracte té un valor estimat de 31.531.096’48€, sent executable en un termini de 36 mesos des de la firma.

Pel que fa al procés de licitació, iniciat aquest matí, aquest consisteix en procés reglat mitjançant el qual es dóna a conéixer, públicament, la necessitat de construcció del nou Hospital d’Ontinyent. A més, amb l’apertura del procés, es sol·liciten diferents ofertes dirigides a satisfer aquesta necessitat per poder seleccionar la més adequada. El Ministeri d’Hisenda, a través de la Direcció General d’Eficiència i Règim Econòmic, ha fixat com a data final per a la presentació d’ofertes el dimecres 23 de gener de 2019 a les 17.00 hores.

Segons s’indica a la web de Contractacions de l’Estat, l’horari de suport a la plataforma de contractació abraçarà de dilluns a dijous de 09.00 a 19.00 hores i els divendres en horari de 09.00 a 15.00 hores. Es posa a disposició dels oferents en la mateixa plataforma la ‘Guia de serveis de licitació electrònica per a empreses: preparació i presentació d’ofertes al licitador’.

Per últim, a l’expedient referent a l’obra de construcció del nou Hospital d’Ontinyent, es nomenen les condicions especials d’execució del contracte: l’equip directiu de l’empresa estarà format per 6 o 7 persones, comptant almenys amb dues dones en la composició de l’equip designat. En cas que l’equip directiu siga format per més de 7 membres, el nombre de dones haurà d’ascendir, mínim, al 35%.