Totes les novetats que ha incorporat el Museu Fester

A banda de la implantació de la marxa mora ‘Chimo’ en 3D, al llarg del 2023 s’han produït altres millores pel que fa a la presentació i explicació de les nostres Festes als visitants del Museu Fester. S’ha instal·lat una pantalla tàctil que permet obtenir informació sobre els capitans que ha tingut la festa, per anys i des de les diferents comparses, amb el quadre d’honor. D’altra banda, s’han aportat dos panells més informatius que estan lligats al vincle de les dones i les festes.

Amb l’aportació de la figura de la Reina que va estar vigent entre 1960 i 1993, detallant-ne totes i cadascuna. També amb la participació de la dona com a festera i la seva evolució des de les pioneres que es van incorporar oficialment el 1989 fins a l’actualitat. La figura del magistrat Joaquín José Cervino, autor dels textos de les Ambaixades, s’ha reforçat amb una nova pantalla que permet visualitzar-ne informació. Totes aquestes millores i incorporacions per al Museu Fester han estat gràcies a una subvenció de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per import de 8.914,54 euros.