Troben les restes d’un mur a la Vila, soterrades més de 8 segles

El barri de la Vila és una de les joies patrimonials més importants de la ciutat d’Ontinyent i bona mostra d’açò són les diferents troballes que s’han descobert als últims mesos, a conseqüència de les diferents obres que s’estan portant a terme en aquest barri.

Ara, en la intervenció arqueològica de seguiment i excavació de sondatges que s’està realitzant en el marc de les obres de renovació de les infraestructures hidràuliques, fase III, als carrers Trinitat, Muralla i Cordellat, ha aparegut “el basament d’un mur, avant mur o muralla”.

Concretament, s’ha procedit a l’excavació d’uns sondatges a la zona d’accés, davant la tradicionalment denominada Font de la Coveta, en C/ Trinitat, 2-4. “L’interés d’aquesta zona rau en el fet que, segons la histografia i la disposició urbana actual, és on se situaria la Porta Nova, posteriorment dita de la Trinitat, oberta en 1.319 per manament de Jaume II, d’accés al nucli emmurallat de la Vila”, expliquen Ignacio Hortelano -arqueòleg director dels treballs- i Agustí Ribera -codirector dels treballs i responsable del MAOVA-. “Tanmateix, en principi no han aparegut rastres de la citada porta, que va ser enderrocada cap al 1.790, i en canvi ha aparegut el basament d’un mur continu, avant mur o muralla, que tancaria tot l’espai”. Per aplegar a conclusions més determinants “s’haurà d’estudiar tot el sector en detall. Són diverses les possibilitats, ja que la porta oberta el segle XIV es podria trobar pocs metres més al nord, o bé que estiguera situada a major altura, i els basaments ara trobats correspongueren a un mur de tanca andalusí anterior”, manifesten els experts. Amb tot, “amb aquestes obres han vist la llum unes restes que havien estat colgades més de huit segles”.

D’acord amb “els serveis tècnics de la Conselleria de Cultura, direcció de l’obra, etc., per tal que les obres puguen prosseguir i facilitar l’accés normal, una vegada ben documentat tot, s’ha procedit al tapat general de l’àrea d’excavació amb geotèxtil i arenes, protegint les estructures històriques identificades”, conclouen els responsables d’aquests sondatges.