Un informe aprofundeix sobre la precarietat laboral de les dones d’Ontinyent

Conscients que existeix una desigualtat en l’àmbit laboral entre homes i dones a Ontinyent, des de l’ajuntament de la ciutat van proposar realitzar un estudi que, d’una banda, servira per a tindre una radiografia de la situació de les dones en aquest àmbit i, per un altre, recollira algunes propostes per a combatre aquesta problemàtica.

Ara, amb els resultats sobre la taula, s’ha posat de manifest que les dades i les experiències de les ontinyentines a l’hora de treballar, “els canvis desitjats en matèria d’igualtat continuen pendents i els prejudicis de gènere dificulten la integració de les dones en el mercat laboral i, quan el fan, pateixen en grau més alt la informalitat i la precarietat”, recull l’informe.

Una de les dades recollides és que en 2019, la taxa d’activitat femenina a Ontinyent era del 68,38% i la masculina, del 79,19%. “Una diferència considerable que demostra com moltes dones romanien fora del mercat de treball formal”, explica l’estudi. El nombre d’empreses fa quatre anys era de 2.836, havia experimentat una lleugera pujada. En aquell moment, l’atur es reduïa, però més en els homes (un 52,2% de baixada), que en les dones (30,6%).

Aquest és el punt de partida, ja que l’estudi atén les dades disponibles d’afiliacions, atur i contractes, des de gener de 2020 fins a 2022, amb la pandèmia per la covid com a element disruptiu. “Segons el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, el marcat laboral d’Ontinyent s’ha mostrat resilient: les xifres d’afiliació no sols han baixat, sinó que han anat augmentant en els dos anys de pandèmia: les bretxes de gènere han disminuït respecte a 2019. Malgrat això, per cada 100 homes afiliats a la Seguretat Social, hi ha 82,06 dones”, afig.

Una bateria de mesures que inclou constituir una taula d’ocupació

Entre les propostes que recull l’estudi es troben diverses accions positives, que proposen les participants en l’estudi i són: ajudes a empreses lligades a la contractació de dones; que les pràctiques en empreses, tan necessàries, siguen remunerades; que es revise l’oferta de formació professional formal i informal per a treballar en la “desestigmatització de la Formació Professional i adequar-la a l’economia local” i millorar el transport públic en els polígons industrials, ja que la millora en el transport públic és una mesura que “sol impactar positivament en la igualtat d’oportunitats, perquè solen ser dones les que ho utilitzen majoritàriament”.

Recomanacions

L’informe recomana facilitar la trobada entre dones que estiguen en cerca d’ocupació, per a la posada en comú de necessitats, fortaleses i recursos. Una altra de les mesures és augmentar els recursos de conciliació d’Ontinyent, perquè faciliten a les dones amb càrregues familiars augmentar les seues possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral.

Amb la mirada de gènere posada en matèria urbanística, també se suggereix incorporar aquesta perspectiva a la planificació dels polígons industrials, per a garantir l’accés i el benestar de les dones ocupades que fan ús d’ells. També destaca la constitució d’una taula d’ocupació, des de la qual es coordinen les polítiques públiques d’ocupació que les diferents administracions i serveis posen en marxa en el municipi.

I, finalment, però no per això menys important, proposa llançar accions positives per a dones desocupades majors de 45 anys, que és la franja d’edat amb major concentració d’aturades de llarga duració.