829 places per a quatre idiomes, anglès, francès, alemany i valencià

En l’actualitat la seu es troba en l’IES Pou Clar d’Ontinyent, així mateix l’ajuntament estudia diferents alternatives per a situar el nou immoble.

Segons les dades facilitades per la directiva de l’escola oficial d’idiomes ‘La Vall d’Albaida – Empar Granell‘ a aquest periòdic, per al curs 2022-2023 s’han ofert un total de 829 places per als quatre idiomes disponibles: anglés, francés, alemany i valencià. Des de l’escola es mostren “satisfets”, ja que acabat el primer període d’admissió i matrícula s’han cobert “aproximadament la meitat de les places que s’oferien en tots els nivells i idiomes”, assenyalen. “Són els números de matrícula més alts dels últims anys en el primer període. S’ha notat moltíssim l’accessibilitat al públic en tractar-se ja d’un centre independent”, comenten des de l’entitat. I és que cal tenir en compte que els interessats en la convocatòria extraordinària, podran sol·licitar vacant de nou del 15 al 18 de setembre a través de l’assistent telemàtic.

Inglés, l’oferta més gran amb 555 places

Inglés, l’idioma amb el qual Shakespeare ens va deixar un patrimoni literari, és el que compta amb el nombre més gran de places ofertes a l’escola oficial d’idiomes de la capital de la Vall d’Albaida. Si fem la comparativa per nivells, A2 —el segon nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) i el més baix que ofereix l’escola— compta amb un total de 120 places, repartits en els dos subnivells: 60 per als grups 1A2 i 60 més per a 2A2. Del nivell B1 el centre ofereix un total de 240 places. Aquestes al seu torn, estan repartides en els dos cursos que existeixen en el nivell. Per a 1B1 hi ha un total de 120 places, que al seu torn es reparteixen en quatre grups diferents amb diferents horaris. Per al curs 2B1, una mica més avançat, també existeixen 120 places. El següent nivell B2 ofereix 120 places, repartides en els seus dos cursos (60 1B2 i 60 2B2). Finalment, els cursos més avançats, C1 I C2, ofereixen 50 i 25 places, respectivament.

Francés, fins a un total de 112 places

Per a francés, des de l’escola oficial d’idiomes de la Vall d’Albaida només s’ofereixen dos nivells. El primer, l’A2, per a aquest curs 2022-2023 hi ha disponibles 56 llocs. D’aquests, 28 són per al primer curs d’aquest nivell conegut per la nomenclatura 1A2, mentre que per al curs més avançat, 2A2 hi ha 28 vacants més.

Per al següent nivell, B1, per al pròxim curs acadèmic s’ha disposat un total de 56 places, i com ocorre en el nivell A2, aquestes s’han distribuït seguint el mateix patró: fins a un total de 28 places per al curs 1B1 i 28 més per al curs més avançat, el 2B1.

Alemany, fins a 112 places per a A2 i B1

Segons les dades facilitades per la directiva del centre, com ocorre en francés, per a la llengua alemanya s’han posat a disposició un total de 112 places. Per al nivell A2 s’han facilitat 56 matrícules (28 per a 1A2 i 28 2A2), mentre que per al nivell B1 també hi ha 56 (28 1B1 I 2B1).

Valencià, fins a 50 places

Dels quatre idiomes amb els quals compta l’escola oficial de la Vall d’Albaida, valencià és la que compta amb el menor nombre de places ofertes amb un total de 50. Per al nivell C1 existeixen 25 matrícules, mentre que per al C2, el més avançat, s’han posat a disposició la mateixes places; d’aquestes, 13 per al curs 1C2 i 12 per al 2C2.