927 llicències d’obres a Ontinyent, la major xifra en els últims 16 anys

L’Ajuntament d’Ontinyent ha registrat en 2023 la major xifra de llicències d’obra dels últims 16 anys (927) superant en un 6’2% les 873 de l’any anterior i en un 39% les 586 de 2008. Cal recordar que en la tardor d’eixe any va esclatar la crisi econòmica, cosa que va tenir efectes en la sol·licitud de llicències d’obra, que va tocar fons en 2011 (392), per després anar pujar progressivament fins estabilitzar-se entre les 600 i 700 al periode 2017-2020, i superant les 800 des de la fi del periode crític de la pandèmia en 2021.

El regidor de Territori, Óscar Borrell, explicava que “la concessió de llicències d’obra és un indicador molt a tenir en compte al voltant de l’activitat econòmica en un municipi, ja que les obres tenen també impacte en l’activitat dels diferents tipus d’empreses que participen en el procés d’una obra”. Borell recordava que des de l’arribada de l’actual Govern d’Ontinyent “la tendència local ha estat a l’alça, tot i els la inestabilitat econòmica internacional per diverses causes”.

En aquest sentit, l’edil de Territori assenyalava que “han estat uns anys als quals a Ontinyent hem estat pioners amb el programa Ontinyent Rehabilita, que acumula ja prop de 500 ajudes per un import d’al voltant de 3 milions d’euros. Un programa al que cal sumar les aportacions dels propietaris, i els plans posats posteriorment en marxa amb ajuda d’altres administracions. A més a més, s’ha facilitat els tràmits d’obra amb la posada en marca de la Declaració Responsable, creat una bonificació al 95% a l’ICIO, l’impost de contruccions construccions, instal·lacions i obres”, recordava.

En aquest balanç global entrarien tant les obres majors (obres de nova planta, ampliació en superfície, volum o altura d’edificacions existents, o rehabilitació integral d’edificis), com les menors (actuacions com ara reformes a l’interior de les vivendes o modificacions de la disposició de l’interior dels edificis, entre d’altres). Borrell donava les gràcies al personal de l’oficina tècnica municipal en un any de reestructuració per baixes per jubilació i noves altes en l’equip tècnic conforme es va aprovar en les noves places per millorar el servei a la ciutadania.