A Ontinyent es registren més delictes per baralles i lesions

El Ministeri de l’Interior ha publicat el balanç de criminalitat amb les dades corresponents a l’últim trimestre del 2023, fet que ha permès analitzar les xifres completes de l’últim any i comparar-les amb l’exercici anterior, 2022. D’aquesta confrontació s’extreu que la delinqüència ha augmentat un 21,4%. Si el 2022 es van registrar 933 infraccions, el 2023 van ser 1.133. Les dades proporcionades pel govern central reflecteixen que la pujada més destacable s’ha produït pel que fa a la cibercriminalitat, on s’hi inclouen estafes informàtiques i altres infraccions penals comeses a través del mitjà digital. Concretament, la cibercriminalitat ha crescut un 59,6%, passant de 223 casos el 2022 fins als 356 registrats el 2023. Mentre que la criminalitat convencional a Ontinyent ha passat de 710 a 777 delictes. Una crescuda del 9,4%.

Un altre dels punts en què s’indica un increment dins del balanç d’Interior és pel que fa als delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària. Aquests han crescut un 40%, passant de 10 a 14 casos. Per contra, els delictes contra la llibertat sexual han baixat, segons les dades oficials, passant de 13 a 7, fet que suposa un 46,2% menys. A més, el 2023 es va comptabilitzar una única agressió sexual amb penetració, davant de les 6 de l’any anterior. És a dir, un 88,3% menys.

Pel que fa als robatoris, les xifres són variables segons el tipus concret. Els robatoris amb violència o intimidació es mantenen, pujant només de 8 a 9. Pel que fa als robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions han baixat des de les 93 infraccions fins a les 49, fet que suposa un 47,3% menys. Més en concret, si ens centrem únicament en els robatoris amb força a domicilis, passen de 88 a 48. En canvi, els furts van créixer el 2023 fins a un 27,5%; i és que si el 2022 se’n van registrar 142, l’any passat van créixer fins als 181.