Agullent millora amb diverses actuacions les àrees industrials

L’Ajuntament d’Agullent finança les actuacions d’enllumenat, canalització de telecomunicacions, ampliació de voreres del Polígon IP-2, construcció d’una escullera i un embornal al Polígon IP-7, millora de la senyalització de totes les àrees industrials i rotondes, amb un cost total de 256.100,47 € euros. Les despeses de les obres estan subvencionades al 65% per l‘IVACE 2023 provinent de la Generalitat Valenciana.
Les obres iniciades les darreres setmanes corregiran la mancança d’il·luminació de la zona, la col·locació de la canalització del pas d’instal·lació de telecomunicació i fibra òptica, així com la col·locació de voreres inexistents fins hui.
L’objectiu d’aquestes actuacions és millorar la qualitat dels espais industrials amb la finalitat d’aconseguir la millor qualitat d’aquestes empreses i de tot el personal treballador i usuari d’aquestes. Aquestes actuacions, a més, persegueixen majors nivells de sostenibilitat i respecte al medi ambient de l’entorn industrial.
Per altra banda, s’acompliran altres actuacions de millora a diferents zones industrials del municipi, com és el cas del Polígon IP-7, amb la construcció d’una escullera i un embornal. A més es millorarà la senyalització de totes les àrees industrials (IP-2,IP-3,IP-4,IP-5,IP-6,IP-7 i IP-8). I finalment mitjançant el projecte de regeneració paisatgística i ambiental es millorarà les rotondes de l’avinguda d’Ontinyent.
Segons l’alcalde d’Agullent, Pau Muñoz, aquest tipus d’actuacions “milloren la qualitat dels nostres polígons i proporcionen una qualitat òptima dels serveis instal·lats a les nostres àrees industrials”, afirma Muñoz.