Assessorament verd per a administracions i empreses

La sostenibilitat mediambiental és un ítem cada vegada més important per al conjunt de la societat. Empreses i administracions públiques comencen a preocupar-se i responsabilitzar-se per a reduir la seua petjada i impacte mediambiental. No sols això, sinó que és la mateixa normativa la que les espenta a això. Cal adaptar-se i cal fer-ho ràpid.

El desenvolupament sostenible és un camp estrictament especialitzat i relativament nou, per això l’ajuda de professionals i experts en la matèria és imprescindible. La ciutat d’Ontinyent compta amb una gran diversitat empresarial de gran nivell, que destaca en molts sectors i també ho fa en aquest. Així, en el municipi, radica Cisa, una empresa innovadora de consultoria, enginyeria i serveis ambientals que ajuda diferents entitats a aconseguir que aquestes siguen ecoeficients, reduïsquen el seu impacte ambiental i complisquen amb una sèrie de bones pràctiques per a lluitar contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, una de les empreses amb les quals treballen és Contenedores Ortiz (l’Olleria). “Prestem un servei de consultoria externa, implantant les normatives de qualitat, gestió ambiental o seguretat de la informació i introduint polítiques verdes” expliquen Gonzalo Amador, Rafa Micó i Sergio Novoas, responsables de Cisa. “Una falta de gestió ambiental pot provocar conseqüències econòmiques tant a una empresa privada com a una altra mena d’entitat com, per exemple, un ajuntament” insisteixen.

Una altra qüestió important, a més de les normatives europees o els compromisos de l’Agenda 2030, és que ser eficients mediambientalment pot obrir moltes portes. La Generalitat Valenciana presentava el passat estiu la ‘Guia Verda’, una sèrie de mesures per a impulsar la contractació pública sostenible en l’edificació. I més a prop encara, el mateix Ajuntament d’Ontinyent té ‘bonificacions verdes’ per a aquelles empreses més compromeses amb el medi ambient. Tot per a aconseguir un entorn més verd, més sa i més ecològic. Així aquesta companyia assessora els seus clients per a aconseguir tots aquests objectius i obrir noves oportunitats de negoci o accedir a subvencions.

SMART GREEN CITY
L’augment de la temperatura mitjana, les pluges torrencials o períodes llargs de sequera són alguns dels exemples en els quals es pot observar el canvi climàtic. Les cada vegada més freqüents crescudes del riu Clariano, al seu pas per Ontinyent, són una mostra d’això. Així és necessari comptar amb plans d’inundacions, però també d’estudis i mapes acústics, assessorament en el tractament i depuració d’aigües, o projectes d’eco-edificis, entre molts altres serveis, tots amb l’objectiu de crear una ciutat en la qual la vida siga més agradable.

Un concepte que Cisa porta a Ontinyent i la comarca, i que ha vingut per a quedar-se: el projecte Smart Green City, una eina per a aconseguir una ciutat ambientalment sostenible. “Hem d’evolucionar cap a un model de municipis intel·ligents i eficients, que es basen en la sostenibilitat i l’economia verda a l’hora de créixer i desenvolupar-se urbanísticament. La gestió eficient del nostre entorn, mitjançant la tecnologia i l’assessorament de professionals i experts en la matèria, és possible”, expliquen.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Com en molts altres àmbits, l’educació és la base per a conscienciar sobre la cura del medi ambient i aconseguir un canvi i una societat més sostenible. El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana estableix que tots els municipis hauran de comptar enguany amb educadors ambientals.

Així, Cisa també treballa en aquest aspecte, oferint tallers, jornades, activitats i formació en educació ambiental i eco-negoci. Un exemple és la implantació d’aquests sistemes en el centre d’estudis Eureka. “Estem introduint xicotetes solucions que poden significar grans resultats, com reutilitzar materials o disposar de contenidors de reciclatge, així com complementar la formació amb pràctiques responsables amb el nostre entorn”.