ATEVAL es reuneix amb l’AVI per a potenciar projectes d’innovació al sector tèxtil

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha mantingut una reunió de treball amb l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL) amb la fi “d’exposar les línies de treball que la AVI ha disposat per a impulsar el desenvolupament i implantació d’innovacions que milloren la productivitat i la posició de les nostres empreses en els mercats nacional i internacional”.

Les empreses del sector tèxtil estan afrontant reptes de gran importància que prèviament han estat identificats per especialistes independents i que representen oportunitats per a la innovació. Són, en total, 15 els projectes recolzats per la AVI, que plantegen, entre altres innovacions, el desenvolupament de tèxtils amb propietats antimicrobians per a ús hospitalari; l’aprofitament de residus i la valorització de subproductes d’aquesta indústria; millores en la reducció de l’impacte ambiental o el disseny, mitjançant nanotecnologia, de nous teixits amb característiques especials.