Creix en 92 el nombre de festers, malgrat la pandèmia

Malgrat la pandèmia, de la suspensió de les Festes de 2020 (i la més que previsible en 2021), de la cancel·lació de la vida i les activitats de les comparses, malgrat la incertesa sobre quan tornarà la normalitat i es podran tornar a programar celebracions festives… així i tot, el vincle dels ontinyentins amb les seues festes principals continua sent sòlid i inqüestionable. L’any del coronavirus es tanca amb una actualització a l’alça en el registre de nous festers. Els números sempre cal sostenir-los amb una certa prudència i, abans de mesclar-los, situar-los en la proveta de la provisionalitat. Però, amb tot, reflecteixen un sentiment d’adhesió i confiança inqüestionables.

La massa festera puja fins als 4.476 socis
La tendència se situa a l’alça. Això és, almenys, el que es pot deduir d’acord amb l’increment de la massa festera que es comptabilitza en 92 altes al llarg de 2020, segons les dades que ha facilitat la Societat de Festers. El nombre total de socis es fixa en 4.476 inscrits, comptabilitzant tant els socis adults com els menors i els no festers (percentatge simbòlic). L’increment dels últims anys s’ha mantingut fins a la data actual, fins i tot en el context de la pandèmia.

La crisi de 2009 va rebaixar als 3.125 festers
Analitzar i comparar l’evolució de la massa festera sempre ha resultat bastant complicat perquè les dades, històricament, s’han facilitat en xicotetes dosis als mitjans de comunicació. En 2013, tal com recull l’hemeroteca, la Societat de Festers reconeixia que el cens oscil·lava en un número de 3.125 festers. S’havia produït una baixada important i progressiva detectada en els anys anteriors a causa de la gran crisi econòmica que es va iniciar en 2009 i que va anar allargant la seua ombra en forma de desercions en cada edició festera.
No obstant això, la recuperació econòmica va tindre el seu reflex en el retorn de la gent a les formacions morocristianes. Així, en 2018, amb la presidència de Rafael Sanchis, la xifra que s’informava estava al voltant de 3.600 festers, amb una progressió de 500 altes registrades durant quatre anys. Era un signe evident de la recuperació econòmica que s’anava afermant. La prova evident va ser el retard en els horaris de l’Entrada davant la major participació de festers.

Festers activa el pla B i girarà la meitat del carnet
El mes de novembre hauria d’haver-se celebrat l’assemblea general de festers per a abordar les propostes econòmiques que havia preparat la junta de govern. Les circumstàncies del moment van impedir (i el continuen fent) una convocatòria que ha de ser presencial.
La junta de govern que presideix Vicent Pla Vaello va aprovar un pla econòmic que postula una doble alternativa per a gestionar i fer front a l’exercici actual. Aquest acord va ser aprovat per la mateixa junta, però queda per ratificar per part de l’assemblea, com ja ha quedat apuntat.
En el pla de la junta s’estableixen dos escenaris possibles. En el primer d’ells, es preveu que puguen celebrar-se finalment les festes de Moros i Cristians durant l’any 2021. En aqueix cas, la junta giraria el 100% del cost del carnet de soci, amb un import total de 44 euros quant a quotes d’adults.
No obstant això, el pla inclou un pla B en el qual es puga repetir la circumstància de 2020 i no es puguen celebrar les festes d’Ontinyent. En aquest cas, la junta proposa que es gire el carnet per la meitat de la quantitat total, és a dir que les quotes queden restringides a 22 euros. D’aquesta quantitat, el 60% (12 euros) ja s’han girat a les comparses mentre que el 40% restant es faria efectiu el mes de juny. Què va succeir l’any passat?
La Societat de Festers en 2020 va girar el 60% del carnet el mes de febrer i va quedar sense efecte el segon cobrament, pel 40% restant al no celebrar-se les Festes.
Des de la Societat de Festers s’assegura que la tresoreria de la institució, en aquests moments, és més sòlida i es compta amb un romanent que, fins i tot amb la fracció de la quota prevista, possibilitaria mantenir la casa, és a dir, afrontar les despeses generals, assegurances, etc.

La majoria de comparses congela quotes
En aquest context, la majoria de les comparses ha optat per congelar les quotes d’enguany. En altres casos es remet als integrants la farda de la loteria o una quota mínima per a afrontar les despeses indispensables.
No obstant això hi ha comparses que no poden eludir els seus compromisos. Són aquelles, fonamentalment, embarcades en adquisicions de local o que encara estan fent front a les despeses originades per reformes. Les hipoteques impedeixen eximir de pagaments als integrants i cal afrontar les quotes bancàries. A més, alguna comparsa, amb previsió de càrrec en un futur pròxim, ha decidit mantenir el ritme d’aportacions.