Creixen un 6% les persones ateses en Proyecto Hombre

Proyecto Hombre Valencia ha augmentat un 17% la demanda d’informació de tractaments al Centre de dia d’Ontinyent. El 2020, va créixer un 6% el nombre de persones ateses a aquest centre, amb respecte de l’any anterior.
Durant l’estat d’alarma, l’entitat va mantenir actius els tractaments ambulatoris tant de forma telemàtica com presencial.
El 2020, destaca la xifra de 102 persones que van demandar atenció o assessorament, així com 109 persones i 170 familiars van iniciar tractament en els centres de dia d’Ontinyent.
Vicent Andrés, director de Proyecto Hombre, subratlla la tasca del Programa de Prevenció Selectiva i Indicada, que ofereix alternatives d’assistència dirigides a joves i adolescents amb conductes de risc.
Aquest grup de població registra un increment considerable en el nombre de persones assistides per addiccions comportamentals, com les que provoquen els jocs d’atzar online.


ÚS ABUSIU DE LES TIC

En comparació al 2019, l’ús abusiu de les TIC ha augmentat d’un 8% a un 13%, el que s’ha traduït en un increment del nombre d’ingressos en el Programa de Prevenció Indicada derivat del mal ús de les tecnologies durant el confinament.
Respecte a les intervencions en l’àmbit laboral, aquest grup ha eixit molt perjudicat per la pandèmia, ja que moltes persones van ser acomiadades i els ha costat reprendre la normalitat i apostar per programes de prevenció de comportaments addictius.
En aquest sentit, Proyecto Hombre ha publicat un manual per abordar el risc de les addiccions en l’àmbit laboral per a orientar a les empreses en la seua intervenció.
En relació amb el treball d’inserció social en persones privades de llibertat, destaca el fet que més de 50 persones, per trobar-se en tractament, s’han beneficiat de mesures penals o penitenciàries que han facilitat la seua reinserció sociolaboral.
Per la seua part, altres persones sense recolzament familiar han pogut completar el seu procés d’inserció en habitatges d’integració.