Demanen un Pla Estratègic Industrial per a les nostres comarques

El Grup Municipal del Partit Popular d’Ontinyent ha presentat una moció a l’Ajuntament d’Ontinyent per sol·licitar al Consell l’elaboració d’un Pla Estratègic Industrial que compte amb la participació d’ajuntaments i associacions empresarials i que servisca per mantindre i potenciar la capacitat industrial a l’eix comprès per les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida, el Comtat, l’Alcoia i la Foia de Castalla.

L´objectiu és convertir aquestes comarques en pol d´atracció d´inversions logístiques i industrials com ja ho són altres zones de la Comunitat Valenciana com Sagunt o Paterna. Segons el portaveu del Partit Popular a Ontinyent, Rafa Soriano: “les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida, el Comtat, l’Alcoia i la Foia de Castalla tenen una dinàmica tradició industrial i un potencial de creixement que els fa superar tots els indicadors industrials de la Comunitat Valenciana. Tot i representar el 5,8% de la població total de la Comunitat, en aquestes comarques es genera el 8,3% de la facturació industrial i es concentra el 12,4% de les empreses industrials de tot el territori valencià. A més, en termes d’ocupació, la indústria ocupa 1 de cada 3 llocs de treball del conjunt d’aquest territori”.

El grup popular considera que per aconseguir-ho cal dotar infraestructures i augmentar la promoció de sòl industrial a aquests territoris i això només es pot aconseguir amb la coordinació de les diferents administracions i la participació de la Generalitat Valenciana, juntament amb ajuntaments i associacions empresarials. “Un pla estratègic ens permetria conèixer les infraestructures necessàries per mantindre i augmentar la capacitat industrial dʻaquest eix industrial”, addueix Soriano. Per al PP, la implementació d’aquest Pla Estratègic permetrà determinar amb claredat els objectius a assolir, el full de ruta a seguir, les iniciatives, les accions i les inversions necessàries per poder dotar aquestes comarques, en un termini mitjà de cinc anys, de millors infraestructures energètiques, de millors infraestructures terrestres i de més sòl industrial. “Convé destacar que aquest és un repte per al qual comptem amb la complicitat del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha manifestat més d’una vegada el seu compromís per finalitzar l’ampliació de la CV-60, un eix que en vertebrarà cinc comarques i potenciarà el creixement econòmic de les seves empreses i ciutadans”, finalitza Soriano.