Dimecres comencen les obres de reurbanizació de Ramón-Llin

Aquest dimecres començaran les obres de millora urbana de l’entorn de les vivendes del carrer Ramón-Llin, una important remodelació que en paraules del regidor de Territori, Óscar Borrell, “serà una reurbanització global que ens ajudarà a revitalitzar la zona, recuperant espais per a les persones vianants i vehicles no motoritzats, millorant la seua comoditat i seguretat viària”.

L’actuació, que té un termini d’execució de 6 mesos, va estar adjudicada per un import de 750.414 euros, iva inclòs a l’empresa Pavasal Empresa Constructora SAU, diners que seran aportats per la Diputació de València (dins el pacte de Govern d’esta entitat) i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.Óscar Borrell destacava la importància “de comptar amb fons externs per finançar íntegrament aquesta obra”.

Amb motiu de l’inici d’aquesta actuació, l’estacionament i les entrades al trànsit de vehicles en el grup de vivendes quedarà restringit, permetent-se sols l’accés a serveis d’emergència i a vehicles autoritzats per a l’abastiment i funcionament dels edificis públics dotacionals en la zona.

Per ara, el trànsit al carrer Joan XXIII no es veurà afectat, ni tampoc les voreres d’accés als habitatges, ja que, en primer lloc, va a procedir-se a la demolició de l’asfalt.

Una volta s’actue en aquest, i s’haja procedit a la nova pavimentació, es passarà a actuar en els recorreguts per a vianants, habilitant-se passarel·les d’accés a les vivendes, però garantint sempre l’accés a aquestes.

La intervenció permetrà crear una plataforma única sense desnivells amb paviment de major qualitat, amb una pavimentació uniforme que eliminarà totes les barreres arquitectòniques, i ampliant al màxim l’espai per a les persones vianants, que actualment disposen de voreres que no superen els 80 centímetres, i que després d’aquesta actuació disposaran d’espais completament d’ús per als vianants i en qualsevol cas sempre tindran una amplària mínima superior als 3 metres.

L’actuació ampliarà considerablement l’arbrat, mantenint els exemplars existents i introduint nombrosos elements de jardineria i sistemes de reg automatitzat; renovarà integralment la xarxa d’enllumenat públic afavorint l’eficiència energètica; i renovarà les xarxes obsoletes i l’evacuació d’aigües.