El govern local pensa en la Casa Maians com a saló de plens

Només es tracta d’un pla, d’una idea que està pendent de materialitzar-se si es donen una sèrie de circumstàncies. Però el que està clar és que l’actual govern local busca una seu estable per al saló de plens després d’un any d’itinerància que ha posat de relleu que el Palau de la Vila, potser, no siga el millor escenari per a la celebració de les sessions plenàries.

Es busca un lloc amb caràcter solemne, no sols per als plens sino també per als actes institucionals de la ciutat. Un lloc que siga, a més, accesible. I totes eixes condicions es donen en la Casa Maians, situada a la Placeta Latonda del Carrer Major. L’inconvenient, que no és poc, es troba en la situació de l’immoble. Adquirit per l’Ajuntament des de fa anys, és una peça destacada del patrimoni local. Encara que s’ha parlat de donar-li diferents usos, fins ara no ha quallat cap utilització definitiva.

Sempre que es puga trobar una ajuda o subvenció important per tal de materialitzar la seua rehabilitació, el govern local pensa que podria adequar-se com a edifici que allotjara el saló de plens i, a més, oficines municipals. El primer pas, ara, haurà de ser la revisió del projecte per posar-lo al dia i tindre’l a punt per si apareix una ocasió de portar-lo endavant.