El Palau d’Albaida serà un centre cultural de referència intercomarcal

El Palau d’Albaida es prepara per a ser un centre cultural de referència intercomarcal, amb aquest objectiu s’ha encomanat des de l’alcaldia la redacció d’un Pla de Línies Estratègiques i Usos Culturals del Palau (PLEUC) que serà el punt de partida per a la seua obertura al públic com a espai expositiu, viu i dinàmic.

Les obres de restauració, que han permés recuperar el bé patrimonial més important d’Albaida, han estat finançades gràcies a les aportacions de l’1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com les ajudes de la Conselleria de Cultura, la Diputació de València i fons propis del municipi. Per això, per a l’alcalde d’Albaida, Josep Antoni Albert, “aquestes ajudes ens obligaven, en certa manera, a tenir un pla de viabilitat i promoció del Palau una vegada recuperat per a posar-lo en valor i obrir les portes als visitants després de les intervencions de recuperació”, a més, “un dels compromisos ferms que aquest equip de govern va adquirir en les últimes eleccions va ser el de fer del Palau un centre cultural de primer nivell”.

En aquest mateix sentit s’ha pronunciat el regidor de Patrimoni Cultural, Josep Manuel Juan, qui ha volgut destacar que “El PLEUC és un document d’estratègia cultural que parteix de la voluntat política d’aquest govern local i que comptarà amb una enquesta ciutadana i amb la participació de tots els grups polítics representats a l’Ajuntament per a consensuar el futur d’aquest referent albaidí, perquè el Palau ha de ser un reflex de la nostra ciutat”.

Dins de l’estratègia marcada per aconseguir la creació del nou Palau d’Albaida com a centre cultural és “fonamental” teixir aliances entre institucions i organitzacions diverses, per això s’ha encetat una ronda de contactes i visites a personalitats rellevants que ha obert el Director Territorial de Presidència de la Generalitat Valenciana, Francisco Molina, qui va poder visitar les ales restaurades en l’última fase i conéixer la fase de diagnòstic del PLEUC. Va estar una visita molt constructiva on el Director General va proposar línies d’acció molt encoratjadores i on es van apropar les peticions del municipi a la Presidència de la Generalitat Valenciana.

Cal recordar que el Palau ja compta amb el Museu Internacional de Titelles d’Albaida, el MITA, i està en una fase avançada el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes, el MitMac, ambdues propostes nuclears dins del Centre Cultural. A més, des d’Alcaldia i juntament amb la Junta Central de Moros i Cristians d’Albaida s’acaba de presentar el futur Espai de la Festa que s’instal·larà als antics cellers del Palau. El PLEUC també tindrà en compte altres accions que puguen sorgir del procés participatiu ‘Imagina el Palau’ que s’activarà com a enquesta ciutadana en les setmanes vinents.