El Pou Clar es tanca

En l’última edició de ‘El Periòdic d’Ontinyent’ informàvem sobre la intenció del Govern Municipal de prohibir el bany al Pou Clar. Hui, després de la corresponent acceptació per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Jorge Rodríguez (alcalde d’Ontinyent) ha comunicat que el dimecres signarà un ban que entrarà en vigor a partir del dijous dia 20 d’agost. Segons s’estipula a través del ban d’ús i accés al paratge natural municipal del Pou Clar, que serà efectiu des del proper dijous:

  • Queden tancats els accessos al paratge natural municipal del Pou Clar següents: senda de Galindo i accés per camí de l’Alba, a més de l’escala i la rampa que connecten amb la CV-81, i qualsevol altre camí o senda que done accés al paratge delimitat en l’Ordenança reguladora de les normes de protecció del Paratge Natural Municipal del Pou Clar (BOP 21/06/2018).
  • Queda en conseqüència prohibit romandre al Pou Clar, mantenint la vigilància que ve desenvolupant-se per l’empresa de seguretat contractada per l’Ajuntament en coordinació amb la Policia Local i les altres forces i cossos de seguretat.
  • Queda prohibida qualsevol activitat recreativa, lúdica o esportiva (bany, pic-nic, senderisme aquàtic, carrera a peu o similars), d’acord amb els articles 10 i 11 del Pla d’Ordenació de l’Ús Públic del Paratge Natural Municipal Serra l’Ombria-Pou Clar, en el terme municipal d’Ontinyent.

Segons s’explica des del consistori “es tracta d’una mesura que vindrà recollida al ban que signarà aquest dimecres l’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i que s’emmarca al conjunt d’actuacions posades en marxa per l’Ajuntament per intensificar el control i la vigilància davant l’evolució de la pandèmia”.