fbpx

Els contenidors desapareixeran dels carrers d’Ontinyent

Categories Portada

La comoditat de baixar el fem al portal de casa és sens dubte un privilegi amb què compta la ciutadania d’Ontinyent. Poques ciutats, i menys de la mida de la capital de la Vall d’Albaida, compten amb el servei de recollida porta a porta. Ara, el proper objectiu passa perquè la recollida selectiva també es realitze d’aquesta manera. Una idea que ja es plantejava en el seu dia al Pla de Minimització de Residus, i que ara està més a prop amb la redacció i posterior implantació del nou Pla de Residus d’Ontinyent, en el qual està treballant l’Ajuntament. Un pla que s’obre a la participació i que es redactarà tenint en compte les necessitats particulars de cada zona. La conseqüència més directa d’aquest pla serà la desaparició dels contenidors a la via pública.

Des del consistori ja s’ha realitzat un estudi previ de viabilitat del futur pla. D’aquest estudi ha eixit la recomanació que el servei de recollida porta a porta s’amplie també pel que fa a la recollida selectiva de paper i cartró, vidre i plàstic i envasos.

D’aquesta manera, s’eliminaria de la imatge dels contenidors dels carrers, tan habituals dins el mobiliari urbà de la ciutat, i també estampes com la de la fotografia que il·lustra aquest article, de contenidors buits i grans quantitats de residus inundant les voreres. De la mateixa manera han explicat des del consistori que s’habilitaran “punts d’emergència”, per a aquelles persones que per necessitats concretes no puguen traure els residus al seu portal a les hores indicades.

error: