Els contenidors desapareixeran dels carrers d’Ontinyent

La comoditat de baixar el fem al portal de casa és sens dubte un privilegi amb què compta la ciutadania d’Ontinyent. Poques ciutats, i menys de la mida de la capital de la Vall d’Albaida, compten amb el servei de recollida porta a porta. Ara, el proper objectiu passa perquè la recollida selectiva també es realitze d’aquesta manera. Una idea que ja es plantejava en el seu dia al Pla de Minimització de Residus, i que ara està més a prop amb la redacció i posterior implantació del nou Pla de Residus d’Ontinyent, en el qual està treballant l’Ajuntament. Un pla que s’obre a la participació i que es redactarà tenint en compte les necessitats particulars de cada zona. La conseqüència més directa d’aquest pla serà la desaparició dels contenidors a la via pública.

Des del consistori ja s’ha realitzat un estudi previ de viabilitat del futur pla. D’aquest estudi ha eixit la recomanació que el servei de recollida porta a porta s’amplie també pel que fa a la recollida selectiva de paper i cartró, vidre i plàstic i envasos.

D’aquesta manera, s’eliminaria de la imatge dels contenidors dels carrers, tan habituals dins el mobiliari urbà de la ciutat, i també estampes com la de la fotografia que il·lustra aquest article, de contenidors buits i grans quantitats de residus inundant les voreres. De la mateixa manera han explicat des del consistori que s’habilitaran “punts d’emergència”, per a aquelles persones que per necessitats concretes no puguen traure els residus al seu portal a les hores indicades.