Els empresaris de la Vall d’Albaida li demanen més agilitat a l’administració

La Confederació Empresarial de la Vall d´Albaida, en la seua recent Junta Directiva va recordar les reivindicacions que COEVAL va considerar importants posar de manifest els diferents partits polítics i opinió pública davant dels processos electorals celebrats el 2023. Reivindicacions vigents per al recent estrenat 2024 que seran objecte d’atenció i seguiment per part de COEVAL per valorar-ne el grau de compliment. D’aquesta manera, durant la celebració de la Junta Directiva es va exposar que pimes i autònoms s’estan trobant amb dificultats serioses per fer front a l’allau de normatives i exigències que s’imposa des de les administracions, la tramitació burocràtica de les quals s’allarga en el temps, amb el llast que això suposa a nivell social i econòmic.

D’altra banda, pimes i autònoms s’enfronten a reptes nous i complicats que han d’afrontar procedents d’una globalització molt a la mida de les grans empreses. És absolutament necessari treballar per aconseguir una reducció, simplificació i agilització de les càrregues burocràtiques a totes les administracions, facilitant la posada en marxa de projectes d’inversió que actualment pateixen retards i paralitzacions insostenibles. Per això, es demana l’aplicació del silenci administratiu, igual que existeix a altres països pertanyents a la UE.

D’aquesta manera, després de complir-se els terminis legals previstos perquè l’administració resolga la sol·licitud plantejada, s’ha de considerar de manera general com a positiu, atès que el sol·licitant no pot ser el perjudicat per la manca de diligència i agilitat administrativa, més incomprensible que mai amb els avenços tecnològics que hui existeixen, i que sí que són utilitzats de manera eficaç per l’administració en temes d’exigència tributària a ciutadans i empreses. Una altra mesura important en la mateixa direcció és l’extensió tant com siga possible de la declaració responsable com a mecanisme per impulsar sol·licituds a les administracions.

D’altra banda, PIMES i autònoms per poder ser competitius han de fer un gran esforç en tots els àmbits per continuar la seua activitat i mantenir els llocs de treball, esforç que necessita finançament i circulant en condicions adequades. En aquest sentit, se sol·licita a l’administració pública la bestreta del 50% del finançament dels projectes que han obtingut una resolució aprovatòria de subvenció o ajut. Igualment es demana que els fons europeus arriben de debò a pimes i autònoms, ja que la realitat demostra més aviat tot al contrari. “Esperem que aquest 2024 l’Administració Central i Autonòmica pasen de les paraules als fets i comencen a arribar a pimes i autònoms el que corresponga dels 163.000 milions d’euros que fins al 2026 la UE preveu per a Espanya pels Fons Next Generation EU, ja que afecten temes que imprescindiblement s’han d’impulsar si no ens volem quedar endarrerits en matèries com la digitalització o l’economia circular”.

Igualment hi ha una sèrie de temes importants per al futur d’empreses i autònoms que es demana que siguen abordats amb agilitat. En concret se sol·licita la supressió de l’import de minimis, que actualment exigeix ​​que en els darrers 3 anys no excedeixin de 200.000 € els ajuts públics subjectes a minimis. D’aquesta manera, es podrien dur a terme un nombre més gran de projectes d’inversió amb suport públic. També se sol·licita la modificació legal de les quanties dels contractes menors, ja que és una via important de treball per a pimes i autònoms actuant en col·laboració publicoprivada. Així se sol·licita que els de subministraments o serveis s’elevin fins a 50.000 € (actualment són fins 15.000€) i els d’obra fins a 100.000€ (actualment són fins a 40.000€). Els contractes menors, amb una legislació i control correctes, són la millor manera que les pimes puguin accedir a projectes modestos amb qualsevol tipus d’administració.