Es planeja crear a la zona del carrer Teixidors dues zones d’esplai de 1.600 m²

L’Ajuntament d’Ontinyent planeja crear a la zona del carrer Teixidors dues noves zones d’esplai amb una superfície total de més de 1.600 m². Es tracta d’una actuació del Pla d’Actuació Sobre Inmobles Degradats i contemplada al Pla de Reforma Interior (PRI) Raval-Poble Nou, que suposarà la creació de dues zones d’esponjament urbà entorn dels carrers Tomás Valls, Sant Vicent i Maians.

El regidor de Territori, Joan Sanchis, explicava que “és una actuació que s’emmarca en l’aposta del Govern d’Ontinyent per revitalitzar el centre històric i fer-lo més accessible i còmode per als vianants. Una aposta que entre el programa municipal Ontinyent Rehabilita; ajudes del Ministeri i Generalitat, amb programes com ARRU i ARRUR, o la sentència de l’IVVSA, permetrà superar els 21 milions d’euros d’inversió des de 2013 i fins que s’executen els plans que encara estan en marxa”.

Sanchis declarava que ja s’han fet actuacions d’esponjament en alguns trams del barri de Poble Nou, “però aquesta tindrà un impacte superior, en tractar-se d’una zona més ampla”. Per tal d’executar l’actuació, l’Ajuntament està procedint a adquirir els habitatges als espais contemplats com a “zona verda” en la planificació urbana, estant encara en fase de negociació amb alguns dels propietaris, per tal d’evitar recórrer la realització d’expropiacions. La primera placeta, en les proximitats dels carrers Tomás Valls i Sant Vicent, comptarà amb 795 m², mentre que la segona, amb eixida al Carrer Maians, tindrà una superfície de 821 m².

S’enderroquen els habitatges dels números 17 i 19

Les construccions afectades per aquesta futura actuació estan deshabitats i alguns d’ells en estat de ruïna. Era el cas dels habitatges dels números 17 i 19 del carrer Teixidors, que el passat mes de maig es van veure afectats per un enfonsament parcial. Es dona la circumstància que l’habitatge del número 17 és propietat d’una entitat bancària, que ja tenia ordre d’enderrocar la casa després de la redacció d’un expedient de declaració de ruïna, i que havia iniciat la gestió per enderrocar-la. En enfonsar-se parcialment aquest habitatge i la del número 19, de propietat municipal, s’ha considerat més adient que una única empresa assumisca els treballs, que s’han iniciat esta setmana, repercutint a cada part els costos que li corresponen.