Guerra a Europa, companyies aèries en crisi i pujada dels preus

La guerra entre Rússia i Ucraïna és una gran tragèdia humana i passarà a la història com a un dels pitjors esdeveniments, sinó el pitjor, del primer quart del segle XXI. Un fet que ha suposat la pèrdua de vides humanes i l’adveniment d’unes no gens menyspreables conseqüències econòmiques per als dos bàndols. També pel que fa a la indústria del transport aeri, vital per al transport de persones i mercaderies en el continent europeu, les conseqüències seran molt rellevants en els pròxims temps.

I és que aquesta indústria és especialment sensible als canvis geopolítics que s’estan esdevenint. Les companyies aèries europees, que tot just ara comencen a veure la llum després del daltabaix de la pandèmia, tenen nous i importants motius de preocupació davant de la situació de bloqueig que, de facto, s’està gestant arran de les sancions econòmiques i prohibicions que tant la Unió Europea com Rússia han imposat a bona part dels operadors aeris del continent. Segons aquestes prohibicions, les companyies aèries russes tenen totalment prohibit sobrevolar l’espai aeri de la Unió Europa. Com a contrapartida, les autoritats russes han imposat la prohibició a 36 companyies aèries de la Unió de sobrevolar l’espai aeri rus. En aquests moments, i amb aquestes prohibicions, és inviable viatjar en avió des d’un país membre de la UE a Rússia i, a la inversa, també ho és des de Rússia cap a algun dels Estats de la Unió.

Però la cosa no acaba ací. Fins a l’establiment d’aquestes prohibicions, la majoria de les rutes aèries des d’Europa cap al continent asiàtic, i en concret cap a destinacions de l’Extrem Orient, sobrevolaven l’espai aeri rus de Sibèria, ja que aquesta era la manera d’accedir-hi més ràpidament i amb uns costos menors. Així, els vols de companyies europees cap a destinacions com la Xina, el Japó o Corea eren viables sobretot per l’estalvi de temps i de combustible que suposava sobrevolar l’espai aeri rus.

En el sentit contrari, companyies asiàtiques com Japan Airlines o Korean Air, en les seues rutes cap a Europa, també sobrevolaven l’espai aeri rus per ser més eficients i estalviar-se hores de vol. Rússia, en un exercici per rendibilitzar aquesta estratègia de les companyies aèries, imposava a aquestes el pagament d’unes elevades quantitats en concepte de sobrevol del seu espai aeri, per la qual cosa l’operació acabava sent rendible per a tothom: les companyies aèries, perquè s’estalviaven diners en accedir més ràpidament a les seues destinacions, i l’Estat rus perquè ingressava una gens menyspreable quantitat de diners en concepte de drets de trànsit.

Prohibit sobrevalorar l’espai rus de la Sibèria

Però ara la situació ha canviat per complet. D’entrada, fins a 36 companyies aèries europees tenen prohibit sobrevolar l’espai aeri rus de la Sibèria, per la qual cosa hauran de cercar rutes alternatives, més llargues i costoses, per volar a les destinacions de l’Extrem Orient. Aquest canvi en l’estratègia implicarà més hores de vol i més consum de combustible, amb la qual cosa és de preveure un increment del preu dels bitllets en les rutes Europa-Extrem Orient, i a l’inrevés. En l’altra cara de la moneda, les autoritats russes, en imposar el veto de sobrevolar el seu espai aeri a les companyies europees, deixaran d’ingressar una quantitat important de diners en concepte de drets de trànsit, la qual cosa caldrà veure fins a quin moment estan disposades a assumir-ho.

Malauradament, com acostuma a succeir, serà l’usuari final, el client, qui n’acabarà patint les conseqüències

Siga com siga, s’albira a l’horitzó una nova crisi del sector del transport aeri. Les ja maltractades companyies aèries, davant d’aquest nou repte, es veuran en l’obligació d’adaptar-se a les noves circumstàncies i refer la seua estratègia comercial i de preus. Malauradament, com acostuma a succeir, serà l’usuari final, el client, qui n’acabarà patint les conseqüències en forma d’un increment dels preus dels vols, amb la qual cosa, tot siga dit de passada, caldrà avaluar fins a quin punt en resulta també perjudicada la indústria turística en general.