Imposen 20 multes a un mateix grup per no portar mascareta

Efectius de la Policia Local tracten de ser implacables amb l’ús de la mascareta. Molt més encara després que el dissabte, la Generalitat Valenciana aprovara un decret que regula la seua obligatorietat en via pública i en tot moment, amb algunes excepcions.

Fins a 87 sancions s’han imposat en l’últim mes, molt abans que entrara en vigor el decret de la Generalitat, per diferents comportaments relacionats amb la mascareta. En tot cas, segons s’explica des del consistori, la Policia actua amb finalitat didàctica en un primer moment, tot i advertint i informant als ciutadans. Després, si el comportament és reiteratiu o inadequat, s’imposen les sancions.

Des del dissabte en què va entrar en vigor la nova disposició autonòmica s’han imposat fins a 13 del total de 87 multes que s’han acumulat al llarg de l’últim mes. Però el fet més significatiu el trobem el passat 15 de juliol, tres dies abans de la nova reglamentació, amb una sanció massiva a un grup de 20 persones perquè no portaven la mascareta posada i ni tan sols disposaven d’ella. La Policia Local està rebent diversos avisos perquè hi ha molts grups de jóvens, sobretot en parcs, que es reuneixen sense portar la mascareta posada.