La Generalitat Valenciana posa en marxa la telematrícula per al curs 20/21

La situació provocada per la COVID-19 ha motivat que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, pose en marxa una iniciativa innovadora per tal de realitzar el procés de matriculació per al curs 2020/2021: la matrícula telemàtica.

Es tracta d’una ferramenta per a l’admissió escolar a qualsevol etapa educativa i que s’utilitza d’una forma senzilla i ràpida: només amb el DNI o el NIE a mà. Aquesta iniciativa ja es pot emprar per al procés de matriculació d’infantil i primària que té un període d’admissió que comprèn entre els pròxims 8 al 16 de juny. La resta d’etapes educatives ho podran fer entre el 17 i el 25 de juny.

La ferramenta per operar amb la matrícula telemàtica es pot trobar al portal d’educació de la Conselleria en la següent adreça: telematrícula.es. Amb aquesta iniciativa, des de la Conselleria es pretén evitar la presència i aglomeració física de persones als centres escolars.

El portal educatiu que s’ha habilitat per fer efectiva la matriculació del proper curs oferirà  informació sobre el calendari d’admissió de cadascuna de les etapes educatives; sobre la baremació i la consulta de vacants. Però, sens dubte, un dels apartats més interessants és el que configura el plantejament de preguntes freqüents que tenen els pares i mares dels alumnes i a les quals tracta de donar resposta en un ampli desglossament de qüestions pràctiques. Així, per exemple, s’explica l’itinerari que s’ha de seguir si un alumne vol canviar de centre escolar; quines passes s’han de seguir per obtindre una clau d’admissió en el procés telemàtic o com han de procedir les persones separades, entre d’altres temes.

També n’hi haurà informació sobre llistes provisionals i definitives així com aclariments destinats a l’alumnat amb necessitats educatives especials.