La Guàrdia Civil d’Ontinyent denuncia a dues persones per acumulació de purins

Agents de la patrulla del Seprona d’Ontinyent van tenir coneixement d’una possible acumulació de purins en una parcel·la, del terme municipal de Llutxent, sense que aquests compliren les mesures de seguretat exigides.

Una vegada en el lloc dels fets, els guàrdies civils van comprovar l’existència de dues basses. Els purins eren, segons els agents, d’origen porcí. La primera d’aquestes basses tenia una longitud d’uns 5 metres d’ample per 40 metres de llarg, i la segona de 6 metres d’ample per 50 de llarg, sent impossible calcular la profunditat pel perill que podia ocasionar el mesurament d’aquesta.

Cap d’aquestes basses comptava amb una coberta per evitar l’emissió de gasos a l’atmosfera o un resguard per tal que en cas de pluges no es desborden els purins.

Com expliquen des de la Guàrdia Civil, l’acumulació del residu de manera incontrolada, mitjançant l’abandonament, abocament o eliminació incontrolada, pot provocar un perill per a persones o animals en no disposar les basses de cap mena de mesura de seguretat.