La industria i la construcció els sectors amb menys atur d’Ontinyent

Ontinyent ha seguit la mateixa tendència que la comarca: el mes de desembre que acaba de finalitzar: les dades de persones registrades en les oficines de Labora han estat lleugerament inferiors als que hi havia en el mateix mes de 2019, exercici anterior a la pandèmia. Per tant, un canvi en la tendència, que s’observa en les taules d’estadístiques. En dades objectives el dotzé mes s’ha tancat amb 2.665 aturats, 18 menys que en 2019, 2.683. En dades percentuals representa a penes un descens del 0,6%.

Si s’atén els sectors d’activitat, comparant 2019 i 2021, destaca la indústria per sobre de tots, que està exercint de motor, almenys de moment, del degoteig a la baixa en l’atur. Un altre dels sectors que també està traient a persones de la llista de Labora, en molta menor mesura, és la construcció. Una situació diferent s’observa en la resta de sectors, ja que agricultura (+24), serveis (+4) i sense activitat econòmica anterior (+30) no es troben en la mateixa dinàmica i continuen sumant atur, en comptes de restar-ho. Pel que respecta a la distinció per gènere, s’adverteix un augment de la diferència entre homes i dones. Si el desembre de 2019 hi havia 1.726 dones registrades en Labora, mentre que dos anys més tard hi havia 16 dones desocupades més (1.742).

No obstant això, en el cas dels homes l’oficina d’Ontinyent no arriba als 1.000 aturats, ja que en 2019 eren 957 i en 2021 baixaven fins als 923, amb una diferència a la baixa de 34 persones. Així les coses, en 2019 hi havia 769 dones parades més que homes, mentre que la diferència s’ha ampliat fins a les 819 més en 2021. Una problemàtica que, lluny de desaparéixer, s’està agreujant.