La Muralla nord i millora de l’accessibilitat del barri de la Vila prop de ser realitat

El projecte de restauració de la Muralla Nord i millora de l’accessibilitat del barri de la Vila d’Ontinyent està més a prop de rebre la llum verda del Ministeri, per tal que es puguen iniciar els treballs, segons han explicat des del consistori ontinyentí. La direcció general de Cultura i Patrimoni ha emés un informe favorable, quant a l’autorització patrimonial, donant el vistiplau a les obres, una vegada aportada una documentació tècnica que se sol·licitava des de Madrid. “S’han completat els requeriments que s’havien fet des del Ministeri, en relació amb aquest projecte”, afegeixen des del Govern d’Ontinyent. Entre aquests requeriments es troben detallar la il·luminació de la muralla i justificar la diferenciació que es proposa per als diferents trams d’aquesta; detallar si les obres afectaran el refugi existent -es determina que no- i com actuar en alguns casos si el que queda al descobert no coincideix amb el que està previst.

Aquest projecte inclou la construcció d’un ascensor, per tal d’accedir amb més comoditat al barri de la Vila, des del solar de Tortosa i Delgado. Sobre aquest punt, tan sols s’apunta, com marca la llei, que es requereix documentació arqueològica allà on es remoguen terres, es facen excavacions o s’òbriga una rasa. Cal recordar que en un primer moment l’Ajuntament d’Ontinyent comptava amb mig milió d’euros dels fons FEDER per a restaurar la muralla i fer més accessible el barri de traçat medieval.

Posteriorment el Ministeri de Foment li va atorgar l’ajuda de l’1,5% cultural, a aquest projecte per un import total d’1,4 milions d’euros, cosa que permetrà executar-lo completament. Tant les ajudes del fons FEDER com les del Ministeri de Foment estan vinculades a béns declarats com a Béns d’Interés Cultural (BICS). A Ontinyent es compta amb aquesta declaració amb el Palau de La Vila (ja reformat), l’Església de Santa Maria (immoble de propietat privada), el conjunt arquitectònic del barri de la Vila i la muralla.