La natalitat cau a Ontinyent quasi a la meitat en 20 anys

Les dades no deixen cap dubte, en els darrers anys la natalitat ha caigut en picat a Ontinyent. Un indici demogràfic que apunta cap a un envelliment de la població a causa de l’augment de l’esperança de vida.

Alhora, les morts van en augment, per la qual cosa la capital de la Vall d’Albaida compleix la tendència espanyola, reflectida a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Com un salt en paracaigudes sense obrir-se. Així es precipita la natalitat a Ontinyent. Només cal prendre distància per advertir que cada vegada naixen menys xiquets i xiquetes al municipi. Segons dades del departament d’estadística municipal, el 2022 van néixer 223 persones, quan fa dues dècades la xifra era de 395. Amb això, en dues dècades la caiguda ha estat de 166 nadons, que percentualment suposa un -42,67%, quasi la meitat. La fotografia que proporcionen les dades és molt clara. El 1997 hi havia 300 naixements registrats, a partir d’aquell any, la tendència va ser, generalment, a l’alça: 322 (1998), 322 (1999), 342 (2000), 395 (2001), 389 (2002), fins a superar les quatre centenes, l’any 2003. A partir d’aquest punt, hi ha set anualitats consecutives que marquen l’època daurada de la natalitat a Ontinyent: 402 (2003), 401 (2004), 425 (2005), 425 (2006), 412 ( 2007), 408 (2008) i 406 (2009).Aquesta etapa està estretament relacionada amb l’eclosió de la immigració a la ciutat, que va assolir el màxim el 2007, amb 1.765 censats.Serà a partir de l’any 2010, quan la tendència es reverteixi i comence el degoteig, convertit més tard en fuita, pel que fa als naixements: 354 (2010), 282 (2011), 299 (2012), 292 (2013) , 312 (2014), 296 (2015), 256 (2016), 297 (2017), 220 (2018), 259 (2019), 262 (2020), 254 (2021) i 223 (2022).Tot i això, en aquesta segona fase, on s’aprecia la caiguda de la natalitat que arriba fins als nostres dies, ha anat parella a la recuperació de nivells significatius en el padró de persones estrangeres (1.070 censades el 2021) que, de moment, no ha incidit a incrementar els naixements.Com a dada destacada, les dades a Espanya determinen que la natalitat va caure un 2,4% el 2021 respecte a l’any anterior. Si atenem les dades equivalents de nadons a Ontinyent, comparant els anys 2021 i 2022, la caiguda és significativament més gran: -12,2%.