La població d’Ontinyent envelleix de forma preocupant

Una natalitat baixa i una major esperança de vida, com a conseqüència dels avanços mèdics, han conduït a què Ontinyent presente una piràmide poblacional molt preocupant. La radiografia ens aboca a que la població és cada volta més vella.

Això comporta alguns efectes, tal i com apunten des de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament d’Ontinyent: anem cap a una societat envellida, amb necessitats d’atenció concretes i amb situacions de dependència majors.

Les xifres dels registres municipals ens mostren els canvis que s’han produït als últims anys. Si a l’any 2010, quan encara es rebien entrades de gent immigrant, la població a la ciutat s’establia a 37.827 habitants, a l’any 2016 baixava fins als 35.357 habitants.

El fet concret que el gruix de la població se sistua entre els 39 i 59 anys, juntament amb la llargària de l’esperança de vida que s’ha exposat, fan que la ciutat camine cap a una majoria de veïns i veïnes que ingressaran en el grup de pensionistes en pocs anys i conformararn una piràmide de base cada volta més estreta i una part superior, cada vegada més ampla.

Des de l’àrea de Benestar Social s’explica que els reptes de la nostra societat local passen també per atendre les necessitats dels grups de gent gran.