La reforma de José Simó Marín es realitzarà durant 8 mesos

La plataforma de contractacions de l’Estat acaba de publicar les bases per a la licitació de la reforma d’una de les artèries principals del barri de Sant Josep, el carrer José Simó Marín. En la informació pública s’assenyala que el cost total del valor estimat de les obres serà de 722.319,91 euros mentre que les mateixes ixen a licitació amb un pressupost base, sense impostos, de 519.654,61 euros.

L’objecte del contracte és la renovació de la xarxa d’aigua potable, per la qual cosa l’òrgan de contractació és l’empresa EGEVASA que posseeix la gestió de l’aigua a Ontinyent. No obstant això, la reforma d’aquesta via urbana no quedarà únicament
en la substitució de les canonades sinó que s’escometrà també el sanejament, l’ampliació de voreres i l’asfaltat de la via.

CANVI D’APARCAMENT
La renovació s’aprofitarà, tal com s’explica des del consistori, per a reordenar l’aparcament en aquest carrer. Se suprimiran els diferents trams d’estacionament en bateria i en tot el carrer s’aparcarà, únicament, en cordó, tant en el marge dret com en l’esquerre, tal com ja ocorre en la part inferior del carrer, en els trams compresos entre Salvador Tormo i Martínez Valls que ja van ser remodelats.
Segons es preveu en les bases de licitació d’aquestes obres, està previst que les mateixes tinguen un termini d’execució de 8 mesos. Les ofertes per a aconseguir l’adjudicació hauran de presentar-se abans del 9 de setembre pròxim.

Aquesta obra no compta amb finançament procedent de fons europeus i la seua execució abordarà el tram del carrer situat entre els encreuaments amb Salvador Tormo i l’avinguda Francisco Cerdà. Una de les característiques d’aquesta obra és que permetrà una remodelació urbanística de l’entrada al parc del Xalet de les Boles des del mateix carrer de José Simó Marín. Es realitzarà una adequació perquè enllace directament i s’elimine l’actual ‘cul de sac’, de manera que l’accés s’integrarà directament des de la via que ara es remodela. També es procedirà a la renovació de l’actual mobiliari urbà de la via.