L’actual Hospital es reformarà amb l’alçat d’un altre edifici

L’Hospital General, l’actual, el que tan prompte es pose en marxa el nou passarà a ser qualificat com el vell Hospital, ja compta amb un Pla Director que preveu la seua nova orientació quan quede sense servei i passe a ser un edifici, en principi, sense ús. El Pla Director, precisament, el que pretén és evitar que l’immoble situat entre Francesc Cerdà i José Simó Marín quede desproveït d’utilització sanitària. Tal com s’ha anunciat, l’actual centre passarà a ser un Hospital de crònics i de llarga estada. El Pla Director serà l’instrument que vertebre la futura transformació perquè l’edifici romanga tancat el menor temps possible i que estiga de nou en funcionament “en menys d’un any”, segons els càlculs de la Conselleria de Sanitat.

L’objectiu serà que l’edifici aculla unitats per al Dany Cerebral Sobrevingut (DCS), per a Cures Pal·liatives (CP), Convalescència i Cures Integrals dirigides a l’Adaptació-Llarga Estada (CUIDA). Aquestes unitats han de conformar-se entorn de 20-25 habitacions individuals i un 10% han de ser susceptibles de doblegar-se en capacitat. A més, s’incorporarà una àrea ambulatòria per a rehabilitació, medicina física, fisioteràpia, logoteràpia, teràpia ocupacional, neuropsicologia i escola per a pacients i familiars.

Nou edifici

El complex partirà de la distribució existent en els tres blocs actuals en els quals se situen l’hospitalització, la direcció i les consultes externes, amb una edificació de 2.283 m², al costat d’una parcel·la lliure de 1.911 m².

L’actuació que es realitzarà aportarà com a incidència més rellevant la construcció d’un nou edifici que substituiria a la petita construcció on actualment estan situats els despatxos de la direcció de l’hospital. Es planteja un volum, de quatre plantes. Aquest volum està unit amb el bloc d’hospitalització per passarel·les en les tres plantes superiors.

La proposta redactada per l’arquitecta Mª Dolores Contell Jurado planteja buscar el màxim aprofitament de l’estructura actual i adaptar-la als nous usos d’un Hospital de Crònics i Llarga Estada, sense que siga necessari modificar la construcció.

Distribució

Quant al programa, s’han agrupat les diferents àrees del programa perquè el funcionament general i les circulacions siguin òptimes. En les plantes baixa i primera de l’edifici ja existent se situaran les zones d’atenció ambulatòria.

La planta baixa del bloc d’hospitalització comprén la recepció, l’àrea de diagnòstic per la imatge i altres unitats menors tècnic assistencials, així com la cuina. Per la seua part el bloc de nova planta té previst disposar de la cafeteria i espais associats.

Encara que en aquest cas, tal com s’explica des de Conselleria, “alguns serveis de proximitat que no s’instal·len en el nou Hospital podien recalar en aquest bloc de nova construcció”. Les plantes primera, segona i tercera de l’antic bloc, a més de les plantes primera i segona de la nova edificació, contindran totes elles les unitats d’hospitalització, reservant l’última planta del nou volum per a l’àrea de direcció.

En la planta soterrània, la nova edificació conté vestuaris de personal i àrea d’informàtica. En el bloc d’hospitalització se situen l’àrea de farmàcia, el magatzem general i de residus. En la planta soterrània de l’edifici modern (que en realitat disposa de façana al carrer) es troba l’àrea de manteniment, sindicats, bugaderia, neteja i la morgue.