L’Ajuntament d’Agullent implanta un servei gratuït de taxi

L’Ajuntament d’Agullent posat en marxa el servei de transport de taxi, dirigit a cobrir necessitats de desplaçament puntuals a centres sanitaris i administratius d’Ontinyent i Xàtiva per als veïns i veïnes que per les seues condicions personals, tinguen dificultats per a fer-ho per mitjans propis.
És un servei que deurà sol·licitar-se a l’Ajuntament almenys amb dos dies d’antelació, aportant documentació justificativa de la necessitat del desplaçament. Has d’estar empadronat al municipi per poder utilitzar-lo.
És un servei totalment gratuït i que està subvencionat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Transport de la Generalitat Valenciana.