L’atur cau fins a 2.517 persones

En el primer mig any l’atur a Ontinyent s’ha comportat de manera descendent, excepte una excepció: febrer. Al tancament del sisé mes del present exercici, s’ha registrat la xifra més baixa d’aturats de 2023, amb un total de 2.517 persones registrades en l’oficina del Labora. Si es compara amb el primer mig any de 2022, tan sols un mes està per davall d’aquesta xifra, febrer, amb 2.506 aturats, la dada més baixa de l’exercici passat. En 2022, de gener a juny, els aturats es van moure en una forqueta entre 2.506 i els 2.632 d’abril. En aquesta ocasió, cap mes de la primera meitat de l’any ha superat els 2.581 aturats.
El mes de juny s’ha tancat amb 2.517 persones desocupades, registrades en l’oficina del Labora d’Ontinyent. Es tracta de 10 aturats menys que en maig, per la qual cosa la variació mensual és del 0,40%. Mentre que si es compara amb el mateix mes de l’any anterior, hi ha 47 aturats menys que en juny de 2022, la qual cosa representa una variació interanual de -1,83%. Per tant, un mes de juny positiu per a l’ocupació a la ciutat, per la qual cosa s’ha reduït la bossa d’aturats. En termes generals, 2023 està millorant les dades de l’any anterior, ja que no han arribat als 2.600 en cap mes durant la primera meitat que portem recorreguda. Unes dades que van baixant progressivament, excepte l’excepció esmentada de febrer. La baixada s’ha donat tant en dones com en homes. De fet, hi ha huit parades menys que al maig i dos aturats menys que en cinqué mes de l’any. En la comparativa anual la caiguda de la desocupació afavoreix més als homes, amb 30 menys que el juny de 2022, mentre que hi ha 17 aturades menys que en 2022. Amb tot, la diferència entre dones i homes continua sent molt acusada, ja que elles quasi dobleguen el número: 1.667 dones aquest juny, enfront de 850 homes.