L’avaria d’una antena provoca problemes de telefonia mòbil a Ontinyent

Com dius? No t’escolte bé. Es veu que no tens cobertura perquè t’escolte amb talls.

Aquesta conversació s’està repetint prou sovint en els últims tres dies a Ontinyent. De sobte els telèfons mòbils semblen fallar. Es revisa el volumen de la veu per si el problema és eixe. Els usuaris es mouen constantment enmig d’una conversa telefònica fins que l’interlocutor diu: ara, no et meneges, ara sembla que t’escolte un poc millor.

Quin és el problema? No, efectivament no és de l’usuari ni del seu dispositiu ni del lloc des d’on està parlant per telèfon. Llocs amb bona cobertura habitual semblen haver-se quedat com a zones fosques. En espais interiors de cases i oficines sembla que la cobertura haja desaparegut.

L’avaria d’una antena en la xarxa de pals de telefonia mòbil és la causant d’aquests problemes que estan detectant-se, almenys, des del dimarts. En molts casos la cobertura que s’ofereix és la mínima per mantindre el contacte i una conversa que, quasi sempre, acaba tallant-se.